Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poprawił się bilans polskiego handlu oleistymi

Poprawił się bilans polskiego handlu oleistymi

kwiat rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

Ujemny bilans w handlu oleistymi zmniejszył się do minus 827,2 mln EUR wobec minus 1373,4 mln Euro rok wcześniej.

Wartość importu przewyższała wartość eksportu w dwóch rozpatrywanych grupach towarów tj. dla olejów i śrut, natomiast dla nasion oraz margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. W 2013 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa dominował import.

Wartość importu spadła o 11 proc., do 1799,8 mln EUR wobec roku 2012. W strukturze towarowej największy udział miały makuchy oleistych tj. 74 proc. w ujęciu ilościowym (w tym 64 proc. stanowiła śruta sojowa). Wartość zakupów śruty sojowej w 2013 roku wzrosła nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku o około 1 proc. do około 793,6 mln EUR, przy około 1 proc. wzroście wolumenu zakupów do 1911,2 tys. ton.

W 2013 roku odnotowano wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 972,7 mln EUR, tj. o 48 proc. więcej w stosunku do roku 2012 r., natomiast wolumen eksportu zwiększył się w tym okresie o 55 proc. do 1980,8 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się eksport nasion, olejów, potem śrut, oraz w mniejszym stopniu margaryn.

Należy odnotować ponad dwukrotny wzrost wartości oraz niespełna trzykrotny ilości eksportowanych nasion. O 52 proc. wzrosła wartość sprzedaży za granicę olejów, śrut o 48 proc., a jedynie margaryn spadła o 4 proc. Wartość eksportu rzepaku wzrosła o ze 122,3 mln Euro do około 308,8 mln Euro. W poprzednim roku eksport oleju rzepakowego istotnie wzrósł ilościowo wobec roku 2012 o 93 proc. do 348,8 tys. ton, a wartościowo o 63 proc. do 295,1 mln Euro.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności