Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poza strefą buforową bez pomocy?

Poza strefą buforową bez pomocy?

tuczniki
123RF Zdjęcie Seryjne

W kolejny piśmie przesłanym na jego ręce domaga się wyjaśnienia sytuacji i pomocy dla rolników w całym kraju:

„W obliczu bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdują się hodowcy trzody  chlewnej, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie zaniepokojenie dotychczasowym  brakiem działań ze strony Rządu RP zmierzających do złagodzenia powstałej sytuacji.

Po wykryciu wirusa ASF u dwóch dzików, ewidentne straty finansowe ponieśli producenci trzody chlewnej w całym kraju, szczególnie zaś w rejonach o intensywnej produkcji, jak Wielkopolska i Kujawy oraz w wyznaczonej strefie buforowej. Ceny trzody spadły nawet o kilkadziesiąt procent (180 zł na 1 sztuce), mimo, iż w Polsce na ASF nie zachorowała żadna świnia.  Ceny mięsa i wędlin w sklepach nie drgnęły, a zatem bezsprzeczne jest to, że koszty obecnego  kryzysu ponieśli producenci trzody chlewnej i to bez udziału własnej winy.

Mimo przesłania naszych dwukrotnych stanowisk z 10 i 20 lutego br. oraz pisma do Pana  Premiera z 27. lutego br. (…), jako samorząd rolniczy do tej pory nie zostaliśmy nawet poinformowani, kiedy i jakie konkretne działania pomocowe zostaną podjęte w stosunku do hodowców trzody chlewnej funkcjonujących poza strefą buforową. Uzasadniony niepokój  rolników budzą bowiem informacje, że planowana pomoc ma objąć jedynie gospodarstwa z tej  strefy.

Wypełniając swój ustawowy obowiązek reprezentowania interesów wielkopolskich rolników,  żądamy niezwłocznego podjęcia konkretnych działań, które ochronią przed bankructwem polskich producentów wieprzowiny.”

Źródło: farmer, MP

Powrót do aktualności