Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany cen zbóż to efekt ukraińskiego kryzysu

Zmiany cen zbóż to efekt ukraińskiego kryzysu

zbiory zbóż z pól
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak informuje FAMMU/FAPA, w ostatnich latach Ukraina wysunęła się na jedną z kluczowych pozycji wśród eksporterów zbóż na świecie. W zeszłym roku uplasowała się na czwartym miejscu w światowym eksporcie kukurydzy, a w tym roku może zająć szóstą pozycję pod względem wysokości dostaw pszenicy. Zasoby kukurydzy na Ukrainie są nadal znaczne. Ubiegłoroczne zbiory tego gatunku były rekordowe i przekroczyły 30 mln ton. Nadspodziewanie wysokie były też zbiory zbóż ogółem. Według oficjalnych szacunków, wyniosły one 63 mln ton.

W okresie od lipca ub.r. do 24 lutego br. kraj wyeksportował 23,9 mln ton zbóż, w tym 14,2 mln ton kukurydzy, 7,3 mln ton pszenicy oraz 2,1 mln ton jęczmienia. Są to imponujące wyniki sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. W rozpatrywanym okresie sezonu 2012/13 Ukraina sprzedała na rynki zagraniczne 17,5 mln ton ziarna zbóż, w tym 9 mln ton kukurydzy, 6,1 mln ton pszenicy oraz 2 mln ton jęczmienia.

Miesięczny rekord eksportu zbóż został pobity w grudniu 2013 r. W ostatnim miesiącu zeszłego roku wyeksportowano aż 4,7 mln ton zbóż. W styczniu br. wyniki sprzedaży poza granicę kraju nie były już tak spektakularne, niemniej jednak w dalszym ciągu utrzymywało się wysokie tempo sprzedaży. W pierwszym miesiącu br. Ukraina wyeksportowała 2,8 mln ton zbóż. W okresie od 1 do 28 lutego br. ukraiński eksport zbóż w dalszym ciągu był stosunkowo wysoki i wynosił 2,4 mln ton.

Według Ministerstwa Rolnictwa, w całym sezonie 2013/14 ukraiński eksport zbóż może osiągnąć nawet 33 mln ton wobec 23 mln ton w poprzednim sezonie. USDA w najnowszym raporcie podał prognozę ukraińskiego eksportu kukurydzy w bieżącym sezonie w wysokości 18,5 mln ton. Dotychczas wyeksportowano 15 mln ton. Oznaczałoby to, że do końca sezonu (w okresie od marca do końca czerwca br.) Ukraina powinna jeszcze wywieść 3,5 mln ton.

Jednak obecne zawirowania polityczne w kraju, skupiające uwagę całego świata i wzbudzające niemałe obawy, sprawiają, że Ukraina staje się bardzo nieprzewidywalnym partnerem handlowym.

Brak stabilności politycznej i trudny do przewidzenia scenariusz dalszego rozwoju sytuacji w kraju mogą znaleźć odzwierciedlenie w spadku eksportu zbożowego i mieć wpływ na kształtowanie się sytuacji na europejskim i światowym rynku zbożowym. Ograniczenie - nawet czasowe - znaczenia w eksporcie tak istotnego dostawcy będzie z pewnością wykorzystywane jako czynnik wzrostu cen oferowanego zboża przez pozostałych eksporterów, a to może przełożyć się na notowania giełdowe.

Jak na razie wywóz jest w dalszym ciągu kontynuowany. Jak podają ukraińskie źródła, w tym tygodniu nadal wysyłano ziarno z portów położonych na Krymie pomimo istniejących napięć politycznych. Ukraińskie UAC poinformowało, iż tylko we wtorek i środę załadowano 45 tys. ton kukurydzy w porcie w Sewastopolu, które miały trafić docelowo do Włoch i Hiszpanii. Z drugiej strony jednak zachodnie firmy handlowe potwierdzają, iż w ostatnim czasie wstrzymują się z zawieraniem nowych kontraktów na dostawę zbóż z Ukrainy.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności