Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kazachstan zwiększa eksport zbóż

Kazachstan zwiększa eksport zbóż

silosy zbożowe
123RF Zdjęcie Seryjne

W tym uwzględniono 1,83 mln ton mąki pszennej liczonej w ekwiwalencie ziarna. Dla porównania w rozpatrywanym okresie poprzedniego sezonu wywóz mąki wyniósł 1,65 mln ton.

W ubiegłym tygodniu ministerstwo odrzuciło spekulacje dotyczące ewentualnych restrykcji w eksporcie ziarna. Jednocześnie potwierdzono, że wywóz będzie wysoki i w całym sezonie 2013/14 wyniesie przynajmniej 9 mln ton. Transport kolejowy jest wiodącą formą transportu w eksporcie zbóż z Kazachstanu. Port na Morzu Kaspijskim w Aktau w zachodniej części Kazachstanu może przeładowywać od 500 do 600 tys. ton zbóż rocznie.

Ubiegłoroczne zbiory zbóż zostały oficjalnie oszacowane na 18,2 mln ton. Jest to nieco gorszy wynik w porównaniu do wcześniejszych prognoz w wysokości 19 mln ton. W zeszłym sezonie Kazachstan wyeksportował 7,1 mln ton zbóż, co było spowodowane stosunkowo słabymi zbiorami w 2012. Wówczas kraj zebrał zaledwie 12,9 mln ton ziarna.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności