Ceny zbóż, notowania, aktualności

Nieznaczny wzrost produkcji oleistych w UE do 2023 r.

Nieznaczny wzrost produkcji oleistych w UE do 2023 r.

pole rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak podaje KE, mimo zwiększonej produkcji, UE pozostanie importerem netto roślin oleistych, komponentów białkowych oraz olejów roślinnych (głownie soi, komponentów sojowych oraz oleju palmowego).

Rzepak stanowi dwie trzecie unijnej produkcji roślin oleistych, z kolei soja 73 proc. wielkości importu tych roślin do UE. Ta proporcja przez lata pozostawała stabilna i tak, według prognozy KE, pozostanie przez kolejne lata.

W sezonie 2012/2013 import soi do UE istotnie spadł, ze względu na mniejszą jej dostępność u głównych producentów (Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna), przez co zmniejszyło się również zużycie soi na paszę. Prognoza na nadchodzące dziesięciolecie wskazuje, że ogólne zapotrzebowanie na paszę wzrośnie w niewielkim stopniu, w tym zapotrzebowanie na komponenty sojowe pozostanie na stabilnym poziomie, podczas gdy wzrośnie udział rzepaku.

W 2012 zbiory roślin oleistych w Unii Europejskiej wyniosły 27,2 mln t i były niższe niż w latach poprzednich. Spowodowane było to zmniejszeniem powierzchni uprawowej rzepaku oraz niskim plonem słonecznika. W połączeniu z niskimi zbiorami soi w Stanach Zjednoczonych, spowodowało to mniejszą dostępność roślin oleistych na unijnym rynku w sezonie 2012/2013 oraz odbiło się na wielkości zużycia olejów roślinnych oraz komponentów białkowych do produkcji pasz.

Lepsze okazały się zbiory w 2013 roku, ze względu na większą powierzchnię uprawy rzepaku oraz wysokości plonu słonecznika.

Spośród roślin oleistych w UE głównie uprawia się rzepak oraz słonecznik. Soja, która jest najważniejszą rośliną oleistą na świecie, w UE stanowi niewielki procent, ze względu na mniejsze plonowanie w Europie w porównaniu ze zbożami.

Około 92 proc. roślin oleistych w UE przetwarzane jest na komponenty białkowe, szeroko wykorzystywane są do produkcji pasz lub oleje roślinne. Oleje roślinne (włączając w to olej z nasion bawełny, olej palmowy, czy kokosowy) wykorzystywane są w celach konsumpcyjnych, przemysłowych oraz (szczególnie w UE) do produkcji biodiesla. Pozostałości wykorzystywane są bezpośrednio w przemyśle paszowym, czy spożywczym.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności