Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rzepak jary w ub.r. stanowił 2 proc. powierzchni upraw rzepaku w Polsce

Rzepak jary w ub.r. stanowił 2 proc. powierzchni upraw rzepaku w Polsce

kwiat rzepaku w zbliżeniu
123RF Zdjęcie Seryjne

Powierzchnię uprawy rzepaku w Polsce GUS oszacował na poziomie 922,9 tys. ha, tj. o ok. 202,6 tys. ha wyższym od tej z 2012 roku (wzrost o 28 proc.). Zasiewy rzepaku ozimego stanowiły 98 proc. ogólnego areału uprawy, czyli ok. 904,5 tys. ha wobec ok. 88% tj. 635,3 tys. ha w 2012 roku, gdy znaczną część upraw zaorano na wiosnę ze względu na duże straty zimowe.

Jak wynika z danych GUS, najwięcej rzepaku w ub.r. zebrano w województwach dolnośląskim (15 proc. całkowitej produkcji rzepaku w kraju), kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po ok. 14 proc.), zachodniopomorskim (13 proc.) oraz opolskim (9 proc.). Łączny udział pięciu ww. województw w krajowych zbiorach rzepaku wyniósł 63 proc. Na przeciwnym biegunie znajdowały się województwa małopolskie (0,6 proc.), świętokrzyskie (0,8 proc.) i podlaskie (1,1 proc.), w których zbiory rzepaku łącznie nie przekroczyły 3 proc. krajowej produkcji.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności