Ceny zbóż, notowania, aktualności

Można spodziewać się kolejnych obniżek cen kurczaków brojlerów

Można spodziewać się kolejnych obniżek cen kurczaków brojlerów

hodowla kurcząt
123RF Zdjęcie Seryjne

Są to stosunkowo niewielkie zmiany, jednak biorąc pod uwagę dane o wylęgach można spodziewać się kolejnych obniżek cen żywca. Dane GUS za listopad i grudzień 2013 r. wskazują na 10-procentowe i 16-procentowe wzrosty w liczbie wstawień w tych miesiącach w porównaniu z analogicznymi miesiącami rok wcześniej. W rezultacie w grudniu ok. 69,1 mln szt. piskląt brojlerów zostało przeznaczonych do produkcji, czyli o 9,4 mln szt. więcej niż rok wcześniej. Taki wzrost liczby wstawień wynikał w dużej mierze z obserwowanego w II poł. 2013 r. wzrostu cen żywca i niższych kosztów pasz. Według danych MRiRW średnia cena paszy grower/finisher dla kurcząt brojlerów w listopadzie 2013 r. była o 12 proc. niższa w skali roku. Ponadto, w kolejnych miesiącach oczekuje się niewielkich spadków, bądź stabilizacji ich cen.

Biorąc pod uwagę ok. 6 tygodniowy cykl produkcji, ta zwiększona liczba żywca powinna trafić na rynek na przełomie stycznia i lutego. Może to wpłynąć na nieznaczne osłabienie się cen kurcząt brojlerów. Na kształtowanie się cen kurcząt brojlerów w ostatnich tygodniach mają również wpływ spadki cen trzody chlewnej. W poprzednich 7 latach zależność tygodniowa cen żywca dla tych dwóch segmentów była znaczna (współczynnik korelacji na poziomie 0,86). Oczywiście na poziom cen będą miały znaczny wpływ również czynniki popytowe na rynku krajowym i rynku UE, gdzie kierowana jest zdecydowana większość eksportu nieprzetworzonego mięsa drobiowego. Tutaj z kolei, od początku roku obserwujemy również nieduże spadki cen żywca.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności