Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Zbiory zbóż w 2014 r. będą niższe niż w poprzednim

ARR: Zbiory zbóż w 2014 r. będą niższe niż w poprzednim

kombajn i zbiory zbóż z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

"Warunki pogodowe jesienią 2013 r. sprzyjały siewom zbóż. Przed wejściem w stan zimowego spoczynku uprawy były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. Obszar zasiewów zbóż ozimych pod zbiory w 2014 r. jest zbliżony do notowanego w poprzednim roku i wynosi około 4,4 mln ha. Analitycy ARR przewidują, że łączna powierzchnia zasiewów zbóż pod zbiory w 2014 r. będzie zbliżona do areału obsianego w poprzednim roku" - napisano w prognozie.

"O poziomie plonów i zbiorów zbóż w 2014 r. będą decydowały przede wszystkim warunki termiczne i wilgotnościowe. Przewiduje się, że przy przeciętnych warunkach agrometeorologicznych zbiory zbóż w 2014 r. mogą ukształtować się w granicach 27,5-28,5 mln ton, tj. na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2008-2013 (28 mln ton)" - dodano.

GUS podał, że zbiory zbóż ogółem w 2013 r. zostały ocenione na 28,4 mln ton, tj. o niecały 1 proc. niżej niż w 2012 r., ale o ponad 6 proc. wyżej od średniej z lat 2006-2010.

"Pierwsze prognozy światowych ośrodków analitycznych dotyczące zbiorów zbóż w sezonie 2014/2015 nie skłaniają przetwórców do wzmożonego gromadzenia zapasów, w efekcie w bieżącym sezonie ceny utrzymują się na poziomie niższym niż w analogicznych miesiącach sezonu 2012/2013. Zmiany cen na rynkach zagranicznych oddziałują na ceny zbóż w Polsce" - napisano.

"Przewiduje się, że sezonowo zmniejszające się zapasy i utrzymujący się popyt na zboża będzie stymulował wzrost krajowych cen zbóż w pierwszej połowie 2014 r. Jednak w wyniku silnej presji cenowej ze strony krajów oferujących tańsze zboże, w pierwszym kwartale 2014 r. ceny zbóż mogą kształtować się na poziomie o ponad 20 proc. niższym niż rok wcześniej, a na przednówku - o około 10 proc. niższym niż w tym samym okresie 2013 r." - dodano.

ARR przewiduje, że zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2013/2014 będzie o 1 proc. mniejsze rdr i wyniesie 26,8 mln ton.

"W sezonie 2013/2014 paszowe zużycie zbóż obniży się do 16,1 mln ton, o 2 proc. w porównaniu z rokiem gospodarczym 2012/2013, ponieważ przewidywany wzrost produkcji drobiu nie zrównoważy spadku zapotrzebowania na zboża spowodowanego ograniczoną produkcją żywca wieprzowego. Przerób zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Wykorzystanie ziarna do siewu może utrzymać się na poziomie zbliżonym do poprzedniego sezonu. Z uwagi na niższe niż przed rokiem ceny zakłada się wzrost zużycia zbóż na cele przemysłowe (do 2,7 mln ton), w tym na biopaliwa" - napisano.

"Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2013/2014 prawdopodobnie będzie nieco mniejsze (o 1 proc.) niż w poprzednim roku gospodarczym i może wynieść 26,8 mln ton" - dodano.

Ponadto ARR prognozuje, że z uwagi na dobre zbiory w 2013 r. krajowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2013/2014, pomimo znaczącego eksportu zbóż z Polski, utrzymają się na poziomie zbliżonym do notowanego na początku tego sezonu.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności