Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie znaczenie nowych członków UE w produkcji zbóż

Rośnie znaczenie nowych członków UE w produkcji zbóż

ziarna zbóż na ręce rolnika
123RF Zdjęcie Seryjne

Pod koniec grudnia KE wydała raport "Przewidywania dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE 2013-23". Jak co roku zawiera on projekcje sytuacji na głównych rynkach rolnych w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Dla sektora zbóż eksperci KE przewidują powolny wzrost produkcji ziarna w UE-28. W 2023 r. ma ona wynieść 316 mln t wobec szacunków mówiących o zbiorach na poziomie 304 mln t w wyjątkowo dobrym roku 2013.

Wobec średniej produkcji w trzech ostatnich latach (292 mln t) wzrost wyniesie 8 proc. (24 mln t). O ile w latach 2011-13 udział "nowych" krajów członkowskich (UE-13) w unijnej produkcji zbóż wynosił przeciętnie 29,7 proc., to w 2023 r. ma wynosić 31,7 proc. Kraje te mają odpowiadać za 56 proc. prognozowanego wzrostu produkcji.

Powierzchnia uprawy zbóż ma w UE-28 w 2023 r. wynieść 57,8 mln ha, czyli o 0,9 proc. więcej niż przeciętnie w latach 2011-13, ale jednocześnie minimalnie (0,02 proc.) mniej niż w 2013 r. Wynika z tego, że w projekcji KE produkcja zbóż będzie rosła za sprawą założonego powolnego wzrostu przeciętnych plonów. W 2023 r. mają one być o 7,2 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2011-13. Szczególnie będzie to widoczne w UE-13, gdzie przyrost ma wynieść 14 proc. w porównaniu z 4 proc. w "starych" krajach UE.

W strukturze upraw dalej rosnąć ma znacznie kukurydzy. Wobec średnich w ostatnich trzech latach zbiory ziarna mają wzrosnąć o 22 proc. (14 mln t) do 79 mln t w 2023 r. To głównie to zboże będzie napędzało wzrost produkcji zbóż ogółem. Oczekiwane jest również zwiększenie produkcji pszenicy zwyczajnej do 138 mln t wobec 131 mln t przeciętnie w latach 2011-13. Oznacza to przyrost o 6 proc., czyli znacznie mniejszy niż w przypadku kukurydzy i mniejszy niż zbóż ogółem. Jednak pszenica będzie nadal najważniejszym zbożem uprawianym w UE. Wyraźnie spada za to znaczenie jęczmienia. Wobec średniej w latach 2011-13, produkcja jęczmienia ma wzrosnąć jedynie o 4 proc. do 58 mln t. Oznacza to jednak, że będzie o 4 proc. niższa niż wysoka produkcja w 2013 r. szacowana na 60 mln t.

Zużycie zbóż ma przyrastać nieznacznie wolniej niż produkcja. W 2023 r. wynieść ma 298 mln t, czyli o 7 proc. więcej niż przeciętnie w latach 2011-13 (278 mln t). Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost będzie przewidywane podwojenie się zużycia na cele bioenergetyczne z 10 do 21 mln t. W tym samym czasie zużycie na cele konsumpcyjne i pozostałe przemysłowe ma przyrosnąć o 6 mln t, a na cele paszowe o 3 mln t.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności