Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rośnie eksport zbóż oraz dodatnie saldo wymiany handlowej

Rośnie eksport zbóż oraz dodatnie saldo wymiany handlowej

kłosy zbóż i mąka
123RF Zdjęcie Seryjne

Większy jest również import zbóż do kraju. Przyczyniła się do tego ograniczona podaż krajowych zbóż oraz niższe niż w Polsce ceny zbóż na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. W okresie pierwszych czterech miesięcy sezonu 2013/2014 do kraju przywieziono 361 tys. ton ziarna zbóż, o 24 proc. więcej niż przed rokiem.

W strukturze importu ziarna dominowała pszenica (71 proc.) oraz kukurydza (13 proc.). Import produktów pierwotnego przetwórstwa był o 22 proc. mniejszy niż rok wcześniej, a produktów wysoko przetworzonych o 12 proc. większy.

Wartościowe saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec-październik 2013 r. było dodatnie i wyniosło 446 mln EUR wobec 431 mln EUR w analogicznym okresie 2012 r.

Od początku sezonu 2013/2014 w przywozie z krajów trzecich, w ramach kontyngentów taryfowych, pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 99 00) obowiązuje stawka celna 12 EUR/t, a jęczmienia (kod CN 1003) 16 EUR/t. Cło jest zerowe jedynie w odniesieniu do przywozu

kukurydzy. Roczny kontyngent taryfowy na kukurydzę został rozdysponowany w całości (278 tys. ton) na początku października 2013 r.

Pozostałe ww. kontyngenty zostały wykorzystane częściowo. Na początku 2014 r. otwarte zostały kontyngenty taryfowe na przywóz zbóż z krajów trzecich na rok bieżący. W sezonie 2013/2014 stawki celne w imporcie do UE (poza kontyngentami) pszenicy durum, pszenicy zwyczajnej (o kodach ex CN 1001 91 20 - do siewu i ex 1001 99 00 - wysokiej jakości innej niż do siewu), żyta, kukurydzy i sorgo zostały utrzymane na poziomie zerowym.

W Unii Europejskiej w okresie pierwszych sześciu miesięcy sezonu 2013/2014 (od 1 lipca do 17 grudnia 2013 r.) wolumen eksportu zbóż, tak jak rok wcześniej, znacznie przewyższał import. Zgodnie z wydanymi pozwoleniami unijni przedsiębiorcy zadeklarowali eksport 21,2 mln ton zbóż i przetworów zbożowych, o 56,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym czasie wolumen produktów zbożowych sprowadzonych do UE (według wydanych pozwoleń importowych) ukształtował się na poziomie 5,8 mln ton, o 25 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2012 r.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności