Ceny zbóż, notowania, aktualności

Areał zasiewów ozimin podobny jak przed rokiem

Areał zasiewów ozimin podobny jak przed rokiem

łany zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Na spadek produkcji zbóż miało wpływ przede wszystkim ograniczenie powierzchni uprawy (w skali roku o 3,2 proc.). Jednak w wyniku większej powierzchni uprawy zbóż ozimych oraz wyższych niż przed rokiem ich plonów, jak również zwiększenia udziału zasiewów kukurydzy, spadek produkcji zbóż był niewielki.

W 2013 r. pszenicy zebrano blisko 9,5 mln ton (wzrost o 10 proc.), żyta 3,3 mln ton (wzrost o 14 proc.), a jęczmienia ponad 2,9 mln ton (spadek o 30 proc.). Zbiory kukurydzy GUS ocenił na ponad 4 mln ton, tj. o 1,2 proc. wyżej niż rok wcześniej.

Z oceny przeprowadzonej przez GUS w listopadzie 2013 r. wynika, że obszar zasiewów zbóż ozimych jest zbliżony do notowanego w poprzednim roku i wynosi 4,4 mln ha. Uprawy ozime przed wejściem w stan zimowego spoczynku były właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione. GUS ocenia stan

zasiewów zbóż ozimych na 3,6-3,8 stopnia kwalifikacyjnego wobec 3,5-3,7 w 2012 r.

W listopadzie 2013 r. odnotowano sezonowe zmniejszenie podaży ziarna do skupu. Według danych GUS zbóż podstawowych z mieszankami skupiono 565 tys. ton, tj. o 38 proc. mniej niż w październiku 2013 r. Było to jednak o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Skup pszenicy wyniósł 399 tys. ton (w tym 112 tys. ton pszenicy paszowej), o 30,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 7 proc. więcej niż w listopadzie 2012 r.

Dostawy żyta do skupu w listopadzie 2013 r. ukształtowały się na poziomie 94 tys. ton, o 34 proc. niższym niż w poprzednim miesiącu, ale o 86 proc. wyższym niż przed rokiem. Skup jęczmienia zmniejszył się do 18 tys. ton, o 83 proc. w porównaniu z październikiem 2013 r. Jednocześnie był on o 75 proc. mniejszy niż rok wcześniej. W listopadzie 2013 r. podmioty rynkowe skupiły także 420 tys. ton kukurydzy, tj. o 30 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według danych meldunkowych GUS, łącznie w ciągu pięciu miesięcy bieżącego sezonu (lipiec-listopad 2013 r.) skup zbóż podstawowych z mieszankami był o 7,5 proc. mniejszy niż w tym samym okresie po przedniego roku i wyniósł 4,1 mln ton. Pszenicy skupiono 2,6 mln ton (o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.), jęczmienia 505 tys. ton (o 32 proc. mniej), a żyta 646 tys. ton (o 12 proc. więcej). Skup kukurydzy był o 22 proc. mniejszy i ukształtował się na poziomie 1,2 mln ton.

Źródło: Portal Spożywczy na podst. GUS

Powrót do aktualności