Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek ma trudności z wchłonięciem dużej ilości żywca drobiowego

Rynek ma trudności z wchłonięciem dużej ilości żywca drobiowego

hodowla drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Na rynku kurcząt brojlerów od połowy września do drugiego tygodnia grudnia obserwowaliśmy znaczne spadki cen. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w monitorowanych zakładach ceny obniżyły się średnio o 0,61 zł/kg, był to zatem 15-procentowy spadek w okresie czternastu tygodni.

W rezultacie w tygodniu 9-15.12.2013 r. przeciętna cena żywca ukształtowała się na poziomie 3,49 zł/kg. Dla porównania na przestrzeni lat 2007-2012 ceny w analogicznym okresie obniżały się przeciętnie o 0,33 zł/kg. Zatem tegoroczne spadki wpisują się w tę tendencję.

Według analityków Banku BGŻ - obecna sytuacja na rynku może być spowodowana kontynuacją wysokiej dynamiki produkcji kurcząt w kraju (na skutek niższych cen pasz), jak również pewnym wyhamowaniem wzrostowej dynamiki eksportu nieprzetworzonego mięsa. Co więcej, w omawianym okresie ceny trzody również wykazywały tendencje malejące.

Według informacji MRiRW przeciętne ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla kurcząt w listopadzie 2013 r. osiągnęły przeciętny poziom 1380 zł/t, co stanowi 11-procentowy spadek w skali roku.

Ponadto produkcja drobiu w kraju systematycznie wzrasta. Według prognoz IERiGŻ w 2013 r. wolumen produkcji powinien zwiększyć się o 6,5 proc. Wskazują na to również dane GUS mówiące o dynamicznie rosnącej liczbie wstawień . Dla przykładu, w okresie lipiec-wrzesień br. krajowe wylęgi piskląt kurcząt brojlerów były o ok. 14 proc. większe niż w roku poprzednim.

Nie posiadamy jeszcze danych o konsumpcji mięsa drobiowego. Jednak same dane o eksporcie wskazują na niższą niż przed rokiem dynamikę wzrostu wywozu mięsa drobiowego. Wg danych Eurostatu w pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 r. wywóz był o 8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniósł 471 tys. t.

Jednak dla porównania w poprzednim roku eksport rozwijał się na poziomie ok. 17 proc. Powyższe czynniki, w tym głównie większa podaż żywca na rynku i niższe koszty produkcji, miały najprawdopodobniej wpływ na spadki cen pod koniec 2013 r. Należy podkreślić, że są one zdecydowanie większe niż zmiany cen jakie obserwujemy na rynku UE.

W związku z powyższym sytuacja na rynku kurcząt brojlerów w kraju jest niekorzystna dla producentów żywca. Na początku roku oczekujemy jednak nieznacznego wzrostu cen żywca na rynku krajowym, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w nieco lepszej sytuacji dla producentów - informują analitycy Banku BGŻ.

Źródło: farmer.pl na podstawie BGŻ

Powrót do aktualności