Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport wieprzowiny z Polski rośnie

Eksport wieprzowiny z Polski rośnie

mięso wieprzowe w magazynie
123RF Zdjęcie Seryjne

W okresie od stycznia do września 2013 r. z naszego kraju wyeksportowano 482 tys. ton żywca, mięsa oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych, o 13 proc. więcej niż w porównywalnym okresie 2012 r. Zwiększenie wywozu asortymentu wieprzowego było możliwe dzięki wzrostowi przywozu trzody chlewnej.

W okresie pierwszych trzech kwartałów br. import trzody chlewnej do Polski osiągnął nienotowany dotąd poziom 3,6 mln szt., o 33 proc. wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku (w tym import prosiąt i warchlaków wyniósł 2,7 mln szt., o 25 proc. więcej, a import tuczników - 0,8 mln szt., o 90 proc. więcej).

W strukturze asortymentowej przywozu tradycyjnie przeważało jednak mięso surowe (77 proc. ogółu przywozu asortymentu wieprzowego wyrażonego w ekwiwalencie mięsa), ale sprowadzono go o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. W efekcie całkowity import do Polski produktów wieprzowych (w ekwiwalencie mięsa) wyniósł 578 tys. ton, o 4 proc. więcej niż przed rokiem.

Deficyt handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym wyniósł 96 tys. ton wobec 126 tys. ton w okresie styczeń - wrzesień 2012 r. Ujemne saldo wartościowe polskiego handlu zagranicznego wieprzowiną ukształtowało się na poziomie 273 mln EUR wobec 277 mln EUR rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności