Ceny zbóż, notowania, aktualności

W Unii Europejskiej rośnie produkcja mięsa drobiowego

W Unii Europejskiej rośnie produkcja mięsa drobiowego

hodowla kur
123RF Zdjęcie Seryjne

Pozwoliłoby to na osiągnięcie produkcji w wysokości 12,6 mln ton. Rozwój ten będzie w dużej mierze napędzany przez rynek kurcząt brojlerów, który zdecydowanie dominuje w strukturze produkcji drobiu. Wynika to z szacowanej dynamiki wzrostu na poziomie 1,1% w skali roku, dzięki czemu produkcja wyniesie 9,6 mln ton. Z danych KE wynika, że w kolejnym roku może wprawdzie dojść do pewnego spowolnienia (0,8% r/r), jednak sektor ten nadal stanowić będzie główny motor wzrostu dla rynku. Z punku widzenia głównych graczy na rynku unijnym, AgraEurope podkreśla dynamiczny rozwój produkcji drobiu w Wielkiej Brytanii. Ocenia się, że w przyszłym roku produkcja w tym kraju może wzrosnąć o 3% do poziomu 1,4 mln ton, wobec 5,5-procentowego wzrostu w relacji rocznej obserwowanego obecnie. Co ciekawe, według danych Ministerstwa Rolnictwa w Wielkiej

Brytanii, notowany trend jest wspierany przez wzrost przeciętnej wagi ubojowej z 2,19 kg w roku 2012 do 2,24 kg w roku bieżącym. Biorąc pod uwagę pozostałych liczących się producentów drobiu, dynamiczny rozwój występuje jeszcze w Polsce - wzrost o 6,5% w relacji rocznej. Odmienne trendy panują na rynku francuskim, niemieckim, czy włoskim, gdzie występuje raczej stagnacja. Również niekorzystna sytuacja obserwowana jest w Hiszpanii, która do tej pory była jednym z ważniejszych producentów drobiu w UE. Co ciekawe, dynamicznie rozwija się rynek indyków w Wielkiej Brytanii i Rumunii. Szacuje się, że w kolejnym roku segment ten odnotuje w tych krajach odpowiednio 10 i 20- procentowy przyrost. Z kolei na Węgrzech, które są istotnym producentem indyków w UE, w kolejnym roku spodziewany jest 3-procentowy spadek w relacji rocznej.

Dla rozwoju rynku drobiu kluczowe znaczenie ma również eksport mięsa poza UE. Warto zaznaczyć że najbardziej wyraźny wzrost konsumpcji mięsa drobiowego występuje w krajach rozwijających się, co znajduje przełożenie we wzroście wywozu na te rynki. Istotnymi partnerami handlowymi dla UE jest region Bliskiego Wschodu i Afryka. Dane KE za pierwsze dziewięć miesięcy br. wskazują na utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu wywozu na poziomie 2,1% r/r, co przekłada się na łączny wolumen eksportu 1,072 mln ton w br. W tym szczególnie wysoką dynamikę odnotowano w przypadku wywozu do Arabii Saudyjskiej (11% r/r), RPA (15% r/r) oraz Beninu (7% r/r). Pozwala to rekompensować spadki wywozu mięsa drobiowego do Hongkongu, Rosji i na Ukrainę.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności