Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy światowych zbiorów zbóż jeszcze wyższe

Prognozy światowych zbiorów zbóż jeszcze wyższe

kombajn zbiera zboże
123RF Zdjęcie Seryjne

W czwartek 28.11 Międzynarodowa Rada Zbożowa (MRZ) opublikowała swój comiesięczny raport o światowym rynku zbóż. Prognozuje w nim globalną produkcję zbóż (bez ryżu) w sezonie 2013/14 na poziomie 1946 mln t, tj. o 8,7 proc. (156 mln t) więcej niż w poprzednim sezonie, kiedy według szacunków wyniosła 1790 mln t. Gdyby te prognozy sprawdziły się, zbiory w bieżącym sezonie były by rekordowe. Również skala wzrostu produkcji z sezonu na sezon jest wyjątkowo duża.

Jeśli chodzi o prognozy zbiorów to prawdopodobnie są one już zbliżone do ostatecznych szacunków, większą niewiadomą jest za to zużycie zbóż w bieżącym sezonie. MRZ obecnie prognozuje zużycie zbóż na poziomie 1904 mln t. Oznacza to wzrost wobec szacunkowego zużycia w ubiegłym sezonie o 4,9 proc., czyli o 89 mln t. Prognozy zużycia podlegają wciąż jeszcze dużym zmianom - obecna jest o 30 mln t wyższa od kwietniowej. Wraz z upływem czasu i pod dużym wpływem aktualnych cen, kolejne prognozy zużycia będą prawdopodobnie korygowane.

Na wzrost popytu na zboża ogółem największy wpływ będzie miało oczekiwane większe zużycie na pasze. Obecnie MRZ przewiduje, że wzrośnie ono w stosunku do poprzedniego sezonu o 7,0 proc., czyli 54 mln t, do 825 mln t. Naszym zdaniem, prognozowany wzrost jest zbyt wysoki i w kolejnych miesiącach MRZ może nieco obniżać swoją prognozę zużycia zbóż na pasze i tym samym być może także całkowitego zużycia zbóż. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prognozuje, że w 2013 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie jedynie o 1,4 proc., po wzroście o 2,1 proc. w roku 2012.Co więcej, najszybciej przyrasta produkcja mięsa drobiowego, które wymaga najmniejszego zużycia paszy.

Biorąc pod uwagę prognozowane bardzo duże zwiększenie produkcji i duże zwiększenie zużycia zbóż, MRZ przewiduje, że zapasy zbóż na koniec sezonu mogą wynieść 379 mln t i będą o 12,2 proc. (41 mln t) wyższe niż rok wcześniej. Wskaźnik zapasy do zużycia ma z kolei zwiększyć się do 19,9 proc. wobec 18,6 proc. na koniec sezonu 2012/13. Oznacza to, że w bieżącym sezonie światowy bilans zbóż jest mniej napięty i są fundamentalne podstawy do niższych cen. W okresie 1.07-15.11.2013 światowe ceny (indeks MRZ) w przypadku pszenicy były o 18 proc., a w przypadku kukurydzy o 28 proc. niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Porównywalne spadki w przypadku rynku polskiego wynosiły odpowiednio: 21 i 16 proc. %Nieco szybszy spadek krajowych cen pszenicy niż przeciętnie na świecie mógł wynikać z faktu wysokiej produkcji w UE, krajach Basenu Morza Czarnego oraz u nas w kraju, z kolei zaś wolniejszy spadek cen kukurydzy może wynikać ze spadku krajowej produkcji oraz późnych zbiorów, które spowodowały, że długo utrzymywały się stosunkowo wysokie ceny ziarna zeszłorocznego.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności