Ceny zbóż, notowania, aktualności

Najbardziej taniała wieprzowina

Najbardziej taniała wieprzowina

mięso wieprzowe
123RF Zdjęcie Seryjne

Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w październiku br. w stosunku do września 2013 r. o 5,5 proc.

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 180 EUR/100 kg.

Dla porównania średnia cena mięsa wieprzowego na rynku światowym wynosiła 207 USD/100 kg (około 152 EUR/100 kg).

W październiku 2013 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym wzrosła w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 16,7 proc., natomiast w stosunku do ceny sprzed miesiąca zwiększyła się o 3,2 proc.

W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii pozostawała na poziomie o 19 proc. wyższym od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

W październiku br. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 375 EUR/100 kg, tj. była o 3,6 proc. niższa niż przed rokiem.

Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w październiku br. była o 0,2 proc. wyższa niż we wrześniu. W październiku br. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 393 USD/100 kg (około 288 EUR/100 kg), tj. była o 2,1 proc. niższa niż przed rokiem, ale jednocześnie o 1,3 proc. wyższa od ceny z września 2013 r. W omawianym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła 30 proc.

Ponadto w październiku br. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 191 EUR/100 kg. Była ona o 12 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 232 USD/100 kg (około 170 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii obniżyła się o 2,4 proc., natomiast miesięcznym spadła o 3 proc. Na rynku światowym średnia cena mięsa drobiowego r/r wzrosła o 9,6 proc., natomiast m/m zniżkowała o 1,1 proc.

Źródło: farmer.pl za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności