Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zboża nieznacznie podrożały

Zboża nieznacznie podrożały

zboże zrzucane na ciężarówkę
123RF Zdjęcie Seryjne

Żyto konsumpcyjne średnio w kraju skupowano po 523 zł/t. Było to o 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku za zboże to płacono o 27 proc. mniej.

W listopadzie br. na rynku krajowym odnotowano znaczne wahania cen jęczmienia paszowego. W dniach 18-24.11.2013 r. cena tego zboża ukształtowała się na poziomie 758 zł/t wobec 709 zł/t w poprzednim tygodniu i 742 zł/t dwa tygodnie wcześniej. Zboże to było o 4 proc. droższe niż przed miesiącem, ale o 14 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Średnia cena skupu kukurydzy, w porównaniu z poprzednim tygodniem, wzrosła tylko nieznacznie (o 0,1 proc.), do 653 zł/t. Cena ta była o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 27 proc. niższa niż rok wcześniej.

Agencja Rynku Rolnego, która obsługuje m.in. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych poinformowała, że w 2013 r. (do 31 października) na konto funduszu wpłynęło 4,1 mln zł. Ze zgromadzonych środków funduszu współfinansowano przede wszystkim akcje takie jak: „Rola pieczywa i przetworów zbożowych w codziennej diecie", „Piknik zbożowy", „Kasza na zdrowie, na stół na co dzień", „Chleb to brzmi godnie" oraz „Dodaj energii sobie i innym".

Zadaniem Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych jest wspieranie marketingu i promocja produktów zbożowych oraz wzrost ich spożycia.

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności