Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rekordowe zbiory kukurydzy na Ukrainie

Rekordowe zbiory kukurydzy na Ukrainie

kukurydza w kolbach
123RF Zdjęcie Seryjne

Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w 2013 r. Ukraina wyprodukuje około 29 mln t ziarna kukurydzy (wg IGC 28 mln t). Dla porównania różne prognozy dla Polski, mówią o produkcji około 3,5-4,0 mln t. Praktycznie nie ma wątpliwości, że Ukraina w bieżącym roku osiągnie rekord w produkcji tego gatunku zboża. Dotychczasowy rekord został ustanowiony w 2011 r. Wówczas produkcja wyniosła 22,8 mln t.

Warto zauważyć, że jeszcze zaledwie kilka lat temu w okresie 2005-2007 Ukraina produkowała rocznie przeciętnie 7,0 mln t ziarna kukurydzy. Następnie w latach 2008-2010 produkcja podskoczyła i wahała się w granicach 10,5-12,0 mln t. Jednak od tego czasu produkcja wzrosła jeszcze bardziej i w bieżącym roku może być o ponad 140 proc. większa niż w roku 2010.

Na tak duży wzrost produkcji na przestrzeni trzech ostatnich lat złożył się zarówno większy areał (o 81 proc.), ale również duży zwiększenie przeciętnych plonów (o 34 proc.). Wzrost plonów w bieżącym roku jest oczywiście spowodowany, przynajmniej częściowo, sprzyjającymi warunkami pogodowymi w okresie wegetacji. Jednakże prawdopodobnie wynika również z większego zaangażowania środków produkcji w prowadzeniu uprawy, która w ostatnich latach była tak opłacalna.

Wysoka dochodowość produkcji kukurydzy wpłynęła również na wzrost areału. Dodatkowo w bieżącym roku przyczyniła się do niego również opóźniona wiosna, kiedy rolnicy musieli zrezygnować z siewów innych zbóż na rzecz kukurydzy. W stosunku do sytuacji sprzed trzech lat najbardziej obniżył się areał uprawy jęczmienia (o 24 proc.). Jednak spadek powierzchni uprawy jęczmienia jest o połowę mniejszy niż zanotowany w tym samym czasie wzrost powierzchni kukurydzy. A warto wspomnieć, że w tym samym czasie wzrosła jednocześnie o 3 proc. powierzchnia uprawy pszenicy. Łączna powierzchnia zbóż na Ukrainie w ciągu trzech ostatnich lat wzrosła o 10 proc., do czego zdecydowanie najbardziej przyczynił się wzrost powierzchni uprawy kukurydzy.

Oprócz gwałtownego wzrostu produkcji kukurydzy, Ukraina notuje jeszcze szybszy przyrost jej eksportu. O ile w sezonie 2010/11 nasz wschodni sąsiad wyeksportował 5,0 mln t kukurydzy, to w sezonie 2013/14 według prognoz USDA eksport może wynieść aż 18,0 mln t. Oznacza to wzrost o 260 proc. Ukraina jest obecnie największym eksporterem kukurydzy na wschodniej półkuli i trzecim największym na świecie, po Stanach Zjednoczonych, Brazylii, tuż za Argentyną.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności