Ceny zbóż, notowania, aktualności

Od września spadają ceny drobiu

Od września spadają ceny drobiu

hodowla drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Należy zaznaczyć, że tak niskich cen nie obserwowano od początku lutego br. Z kolei w relacji rocznej obecne ceny są o 4,5 proc. niższe. Wprawdzie na przełomie września i października zwykle występują sezonowe obniżki cen (w analizowanym okresie na przestrzeni ostatnich pięciu lat ceny przeciętnie spadały o 0,23 zł/kg), jednak ostatnie zmiany są głębsze.

Wydaje się, że powyższe ruchy wywołane są głównie zmianami po stronie podaży. Z danych dotyczących wylęgów wynika, że od początku br. ich liczba znacznie wzrosła w skali roku. Dużą rolę odgrywają tu czynniki popytowe, takie jak rosnące spożycie mięsa drobiowego (według danych IERiGŻu w 2013 r. konsumpcja na mieszkańca będzie o 0,9 kg wyższa w relacji rocznej), oraz dynamicznie rozwijający się eksport, które pobudzają wzrost produkcji. IERiGŻ oszacował, że w 2013 r. produkcja zwiększy się o 8 proc. w skali roku. Z kolei z danych GUS wynika, że ten wzrost może być jeszcze większy. W I kwartale liczba wylęgów była o 8,6 proc. większa w skali roku, w II około 15 proc., zaś w III kwartale o 14 proc. Ostatnie dostępne dane za wrzesień wskazują, że w tym miesiącu wylęgi były przeciętnie 18 proc. wyższe niż przed rokiem i osiągnęły poziom 72,4 mln sztuk. Wydaje się zatem, że obserwowane obecnie spadki cen mogą być związane ze znacznym wzrostem produkcji. Prawdopodobnie podaż w ostatnich tygodniach mogła być zbyt duża i rynek, mimo silnych czynników popytowych, nie był wstanie wchłonąć tak dużej ilości surowca.

Ważną rolę wydaje się również odgrywać eksport nieprzewożonego mięsa drobiowego, który na przestrzeni pierwszych ośmiu miesięcy br. wzrósł w skali roku o 9 proc. do poziomu 368,6 tys. ton, czyli wyeksportowano 32,7 tys. t więcej mięsa niż przed rokiem. Wartość wywozu zwiększyła się o 7 proc. do 673,7 mln euro. Prawdopodobne jest zatem, że wzrost eksportu mógł być niewystarczający dla tak szybkiego przyrostu produkcji żywca kraju.

Co ciekawe, patrząc na dane Komisji Europejskiej przedstawiające ceny referencyjne żywca kurcząt brojlerów na rynku wspólnoty widzimy, że w analizowanym okresie przeciętne ceny w UE również spadały. Pomiędzy 9 września a 20 października obniżki cen sięgnęły 3,3 proc. Były one zatem mniejsze niż na rynku krajowym.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności