Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja drobiu rośnie. W przyszłym roku ten trend się utrzyma

Produkcja drobiu rośnie. W przyszłym roku ten trend się utrzyma

hodowla drobiu
123RF Zdjęcie Seryjne

Będzie to już kolejna, czwarta z rzędu zwyżka unijnej produkcji drobiarskiej, pomimo niższej dynamiki wzrostu niż w latach poprzednich (2 proc. w 2012 r. i 2011 r., 3,9 proc. w 2010 r.). Wyższe poziomy wytwarzania zanotują w tym roku główni producenci w UE - Wielka Brytania (+3,6 proc.), Niemcy (+0,4 proc.) i w mniejszym stopniu Francja.

W pierwszej połowie roku produkcja drobiu w Polsce wzrosła o 6,5 proc., podczas gdy wieprzowiny i wołowiny obniżyła się odpowiednio o 6,3 proc. i 3,6 proc. Na 2014 r. prognozowany jest 0,7 proc. wzrost produkcji drobiu w UE-28 do niespełna 12,9 mln ton.

Unijny eksport drobiu zwiększy się prawdopodobnie w 2013 r. nieznacznie. Zawieszenie subsydiów do eksportu mrożonego mięsa drobiu do krajów trzecich w lipcu br. nie ma większego wpływu na całkowity poziom wywozu. Od stycznia do lipca br. wysyłki drobiu z UE wzrosły o 2 proc. w skali roku.

Tegoroczny import drobiu do UE zwiększy się o 13 tys. ton, obniżą się o 10 proc. dostawy z Brazylii, co zostanie zrekompensowane wyższymi zakupami w Tajlandii (+50 proc.), po odblokowaniu przez UE importu surowego mięsa kurcząt z tego kraju w lipcu 2012 r. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy tego roku ceny tuszek kurczęcych w UE były rekordowo wysokie i utrzymywały się na poziomie 190-200 EUR/100 kg wagi poubojowej.

W 2014 r. przewiduje się nieznaczne obniżki notowań ze względu na spadek cen pasz po dobrych tegorocznych zbiorach zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych. Tempo wzrostu produkcji drobiarskiej w UE ulegnie w przyszłym roku dalszemu spowolnieniu (+0,7 proc.).

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności