Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mamy dodatnie saldo wymiany handlowej mięsem

Mamy dodatnie saldo wymiany handlowej mięsem

Sklep mięsny
123RF Zdjęcie Seryjne

Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 278,6 mln EUR.

W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 201,6 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 413,1 mln EUR. Przywóz wieprzowiny do naszego kraju był nieco mniejszy (o 0,7 proc.) w stosunku do poziom importu z I połowy 2012 r., i wyniósł 289,4 tys. ton. Wartość tego importu osiągnęła pułap ponad 600 mln EUR.

Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -187 mln EUR. W I połowie 2013 r. Polska wyeksportowała także około 103 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (spadek o 11,5 proc.) o wartości 346,5 mln EUR oraz 25,5 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 17 proc.) o wartości 88,7 mln EUR. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było ujemne, kształtując się na poziomie -170,2 mln EUR.

O powiększeniu się ujemnego salda w handlu żywcem zadecydował znaczny wzrost wartości importu żywych świń, przy równoczesnym spadku eksportu wartości bydła i żywca wieprzowego. W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 35,4 mln EUR, tj. o 29 proc. mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się o 42 proc. do 7,9 mln EUR.

Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 23 tys. sztuk, czyli prawie 50 proc. eksportu), Ukrainę (blisko 7 tys. sztuk, 15 proc. udział w eksporcie), do Słowacji (około 7 tys. sztuk, 15 proc. udział w eksporcie), na Litwę (ponad 5 tys. sztuk, 11 proc. udział w eksporcie), do Czech (ponad 2,5 tys. sztuk), a także do Włoch, Gruzji, Francji i Holandii. W analizowanym okresie sprowadzono do Polski świnie o wartości ponad 191 mln EUR, tj. o 50 proc. większej niż przed rokiem.

Wartość importu drobiu zwiększyła się o 20 proc. do 45,4 mln EUR. Żywiec wieprzowy przywożono do Polski głównie z Danii (prawie 1,2 mln sztuk), Niemiec (548 tys. sztuk), Holandii, Litwy i Łotwy. W omawianym okresie Polska wyeksportowała prawie 109 tys. ton przetworów mięsnych, tj. nieznacznie więcej niż przed rokiem.

W ujęciu wartościowym eksport tych towarów wzrósł o 5 proc. do 324,7 mln EUR. W I połowie 2013 r. wyeksportowano z Polski 26,7 tys. ton kiełbas o wartości 70,4 mln EUR. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, na Litwę, do Niemiec, Czech, Danii, na Węgry, do Słowacji, Irlandii oraz do wielu innych krajów. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 12,2 tys. ton i był o ponad 9 proc. większy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła o 13,6 proc. do blisko 52 mln EUR.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności