Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksperci spodziewają się lepszych zbiorów zbóż w UE

Eksperci spodziewają się lepszych zbiorów zbóż w UE

zbiory zbóż na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

W swoim najnowszym numerze raportu 'Strategie grains'' wydanym w czwartek 10.10 firma Tallage po raz pierwszy od sześciu miesięcy podwyższyła swoją prognozę zbiorów ziarna kukurydzy w UE-28. W kwietniu 2013 r. prognozowano zbiory na poziomie 66,5 mln t, ale we wrześniu oczekiwano już tylko 64,0 mln t. Właśnie w ubiegłym miesiącu odnotowano największą redukcję prognoz, głównie pod wpływem doniesień z Węgier o stratach spowodowanych sierpniowymi upałami. Obecnie oczekuje się, że produkcja ziarna wyniesie 64,9 mln t. Tym samym będzie aż o 12,7 proc. wyższa niż w ubiegłym roku, kiedy wyniosła wg szacunków 57,6 mln t.

Jeśli chodzi o unijny bilans kukurydzy, to należy pamiętać, że w bieżący sezon, trwający od 1 X 2013 do 30 IX 2014 r., weszliśmy z zapasami mniejszymi o 2,2 mln t niż w sezon ubiegły. Analitycy Tallage oczekują również, że o 1,7 mln t zmniejszy się unijny import, a o 0,2 mln t zwiększy eksport. Dostępność ziarna dla unijnych rolników i przetwórców zwiększy się tym samym o 3,3 mln t. Z tej ilości 2,7 mln t będzie przeznaczone na większe zużycie, a 0,6 mln t na zwiększenie zapasów końcowych do 5,5 mln t. Warto zauważyć, że w takim scenariuszu, poziom zapasów na koniec sezonu 2013/14 nadal jest znacznie niższy niż na koniec sezonu 2011/12.

Odwrotnie niż w przypadku kukurydzy, eksperci firmy Tallage w czterech poprzednich miesiącach sukcesywnie podnosili prognozy zbiorów pszenicy zwyczajnej, a w październiku minimalnie ją obniżyli. O ile w maju br. oczekiwano zbiorów na poziomie 130,9 mln t, to we wrześniu już 135,5 mln t. Na tym tle październikowa obniżka do 135,2 mln t jest bardzo niewielka. Nadal zbiory mają być znacznie wyższe (7,7 proc.) niż w ubiegłym roku, kiedy wyniosły według szacunków Tallage 125,5 mln t. Wśród krajów, które zbiorą przynajmniej 2 mln t ziarna, największy przyrost produkcji zanotują Hiszpania (+45 proc.) oraz Rumunia, Węgry, Czechy i Bułgaria.

Na skutek znacznie wyższych zbiorów bilans pszenicy w UE-28 w sezonie 2013/14 ulegnie poprawie. Zapasy początkowe szacowane są na poziomie o 3,0 mln t niższym niż przed rokiem. O 0,5 mln t mniejszy ma być import, zaś eksport ma wzrosnąć o 2,7 mln t. Tym samym do rozdysponowania w krajach UE pozostanie o 3,5 mln t ziarna więcej. Z tej wielkości 1,6 mln t zostanie przeznaczone na zwiększone zużycie, a 1,9 mln t powiększy zapasy końcowe.

Trzeba jednak zauważyć, że odnośnie do handlu zagranicznego i zużycia, jakiekolwiek prognozy na tym etapie są obarczone jeszcze dużym stopniem niepewności i mogą się nawet znacząco zmieniać.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności