Ceny zbóż, notowania, aktualności

IZP: Rolnicy czekają ze sprzedażą zbóż, bo liczą na wyższe ceny

IZP: Rolnicy czekają ze sprzedażą zbóż, bo liczą na wyższe ceny

obecne ceny nie zadowalają rolników
123RF Zdjęcie Seryjne

W danych Izby wynika, że na przełomie września i października, przetwórcy za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do wytwórni (elewatorów) płacili 720 -760 zł/t (w zależności od jakości ziarna); za pszenicę paszową - 700 - 750 zł/t; żyto konsumpcyjne 500 - 550 zł/t; żyto paszowe - 490 - 530 zł/t; jęczmień paszowy - 720 - 750 zł/t; pszenżyto - 600 - 650 zł za tonę.

W stosunku do cen zeszłorocznych pszenica konsumpcyjna jest tańsza o ok. 25 proc., paszowa - o 20 proc.; żyto konsumpcyjne aż o 30 proc., a paszowe o 35 proc.; kukurydza - o ok. 16 proc.

Rozpoczęły się zbiory kukurydzy, ale na razie mają one charakter lokalny, Izba ocenia, że dotychczas skoszono ok. 40 proc. areału zasiewów. Sporą podaż tego ziarna notuje się w centrum i na południowym wschodzie kraju.

Obecnie suchą kukurydzę można kupić w cenie 630-670 zł za tonę. Opóźniające się zbiory kukurydzy oraz zwyżka cen tego zboża na paryskiej giełdzie MATIF sprawiają, że ziarno na rynku polskim nie tanieje. Krajowa oferta kukurydzy jest uzupełniania przez import z Ukrainy. Ziarno ukraińskie można kupić na granicy w cenie około 600 zł/t.

W zależności od regionu kraju, ceny kukurydzy mokrej (30 proc. wilgotności), kształtują się w przedziale 420-450 zł/t z dostawą. Kukurydza sucha z tegorocznych zbiorów kosztuje obecnie 630-670 zł/t z dostawą.

Jak informuje Izba, import zbóż z południa Europy (Czechy, Słowacja, Węgry) jest nadal jednak znikomy. Niewielkie ilości ziarna pszenicy są sprowadzone z Czech i Słowacji przez przetwórców zlokalizowanych na południu kraju. Import węgierskiej kukurydzy czy czeskiej/słowackiej pszenicy na większą skalę jest w tej chwili nieopłacalny z powodu zbyt wysokich kosztów transportu.

Nadal jest duże zainteresowanie zakupem pszenicy na eksport, w mniejszych ilościach kupowane jest też żyto i kukurydza. Ceny ziarna w portach są wyższe niż w innych regionach kraju. Ich wysokość zależy od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen ziarna na giełdzie MATIF oraz kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Źródło: farmer.pl za: PAP

Powrót do aktualności