Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drożeje wieprzowina i drób, tanieje wołowina

Drożeje wieprzowina i drób, tanieje wołowina

czerwone mięso na desce do krojenia
123RF Zdjęcie Seryjne

Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w sierpniu br. w stosunku do lipca 2013 r. o 5,0 proc. W omawianym okresie średnia cena mięsa wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 190 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 213 USD/100 kg (około 160 EUR/100 kg). W sierpniu 2013 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym wzrosła w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 7,4 proc., natomiast w stosunku do ceny sprzed miesiąca obniżyła się o 1,1 proc. W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii była o 19 proc. wyższa od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym.

W sierpniu br. średnia cena wołowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 373 EUR/100 kg, tj. była o 4 proc. niższa niż przed rokiem. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w sierpniu br. była o 0,2 proc. wyższa niż w lipcu. W sierpniu br. średnia cena wołowiny na rynku światowym wynosiła 388 USD/100 kg (około 291 EUR/100 kg), tj. była o 3,9 proc. niższa niż przed rokiem oraz o 0,5 proc. niższa od ceny z lipca 2013 r.

W omawianym okresie różnica w cenach wołowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła 28 proc. Ponadto w sierpniu br. średnia cena mięsa drobiowego na rynku unijnym osiągnęła poziom 201 EUR/100 kg. Była ona o 14 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną tego gatunku mięsa notowaną na rynku światowym, wynoszącą 235 USD/100 kg (około 176 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena mięsa drobiowego w Unii wzrosła o 2,9 proc., natomiast miesięcznym zwiększyła się o 0,2 proc. Na rynku światowym średnia cena mięsa drobiowego r/r wzrosła o 12,1 proc., natomiast m/m zwyżkowała o 0,1 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności