Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: W ostatnim tygodniu IX zboża tańsze rdr

ARR: W ostatnim tygodniu IX zboża tańsze rdr

zbliżenie na kłosy zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 23-29.09.2013 r. przeciętna krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 720 zł/t, tj. o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była jednak o 3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 25 proc. niższa niż przed rokiem.

Od początku sierpnia rośnie cena skupu żyta konsumpcyjnego. W dniach 23-29 września 2013 r. średnio w kraju ziarno to skupowano po 484 zł/t, wobec 475 zł/t w poprzednim tygodniu i 447 zł/t miesiąc wcześniej. Jednak w porównaniu z notowaniem sprzed roku żyto konsumpcyjne było o 31 proc. tańsze.

Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 686 zł/t i była o 1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena ta była o 17 proc. niższa niż przed rokiem.

Trwające zbiory kukurydzy i związana z tym większa jej podaż do skupu wywierają presję na spadek cen. W analizowanym okresie za kukurydzę płacono przeciętnie 736 zł/t. Było to o 6 proc. mniej niż tydzień wcześniej, o 9 proc. mniej niż przed miesiącem i o 16 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności