Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport polskiego drobiu na dobrym poziomie

Eksport polskiego drobiu na dobrym poziomie

kurczęta
123RF Zdjęcie Seryjne

Wolumen eksportu zwiększył się o 11 proc. do 315,7 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 10 proc. do 605,6 mln EUR. Średnia jednostkowa wartość wywozu była niższa w skali roku o 0,8 proc. i wyniosła 1,92 EUR/kg.

Największy udział w sprzedaży na rynki zagraniczne miało mięso drobiowe, wolumen wysyłek zwiększył się w ciągu roku o 10 proc. do 279 tys. toin, a wartość wzrosła o 6 proc. do 501,3 mln EUR. W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso kurcząt. Bardzo dobry rezultat uzyskano w eksporcie przetworów drobiowych, wolumen wzrósł o 16 proc. do 26,5 tys. ton, a jego wartość zwiększyła się o 25 proc. do 68,4 mln EUR.

Największymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa UE, a wśród nich głównie Niemcy, Wielka Brytania, Czechy i Francja. Najważniejszymi rynkami zbytu z krajów trzecich były Benin i Hongkong. Wolumen eksportu żywca drobiu z Polski wzrósł o 38 proc. do 9,1 tys. ton, a jego wartość o 69 proc. do 35,3 mln EUR. Niemcy i Ukraina pozostały największym odbiorcą żywego drobiu. Wielkość polskiego importu sektora drobiu w pierwszej połowie br. wyniosła 55,6 tys. ton i była o 19 proc. wyższa niż rok wcześniej, natomiast wartość zwiększyła się o 23 proc. do 83,4 mln EUR.

W zakupach dominował żywiec drobiowy, rosnąc w ciągu roku o 20 proc. pod względem wartości. Najważniejszymi dostawcami żywca do Polski były Niemcy, Holandia, Słowacja i Czechy. Wielkość przywozu mięsa drobiowego wzrosła o 2 proc., natomiast jego wartość - o 29 proc., największa wartość zakupów pochodziła z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Węgier. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku wzrósł również przywóz przetworów drobiowych do Polski o 20 proc. pod względem wartości.

Głównymi rynkami dostaw były również państwa UE, z Niemcami na czele.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności