Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

IERiGŻ: W IV kwartale dynamika wzrostu cen żywności przyspieszy

monety i banknoty
123RF Zdjęcie Seryjne

Eksperci IERiGŻ zwracają uwagę, że sezonowy spadek cen detalicznych żywności w 2013 r. jest znacznie mniejszy niż w poprzednich latach.

„Decydują o tym nie tylko wysokie ceny warzyw, ale również relatywnie niska dynamika cen żywności w pierwszych miesiącach roku, wymuszona pogorszeniem sytuacji dochodowej polskich konsumentów” – napisano.

Instytut spodziewa się, że w najbliższych tygodniach tempo spadku cen zbóż podstawowych wyhamuje.

„Od początku obecnego sezonu w Europie i na świecie obserwuje się dynamiczny spadek cen. W Europie ceny zbóż paszowych spadły poniżej 180 EUR/t, a konsumpcyjnych poniżej 200 EUR/t. W kraju ceny zbóż spadły poniżej poziomu sprzed roku i dwóch lat” – napisano we wrześniowym raporcie.

„Tempo spadku cen zbóż podstawowych powinno zostać zahamowane, natomiast w najbliższych tygodniach obniżą się wyraźnie ceny kukurydzy” – dodano.

Eksperci IERiGŻ wyjaśniają spadki cen dużą podażą ziarna od największych na świecie producentów.

„W obecnym sezonie mamy po raz pierwszy od kilku lat do czynienia z wysoką produkcją zbóż we wszystkich liczących się regionach świata. Powoduje to duży spadek cen ziarna, które są już niższe niż przed rokiem i dwoma laty” – głosi raport.

„Poprawia się napięta dotychczas sytuacja podażowo-popytowa na rynku zbóż” – dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP