Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Pod koniec lipca taniały zboża

ARR: Pod koniec lipca taniały zboża

Łany zbóż na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Dostawy ziarna z tegorocznych zbiorów wpływają na dynamiczny spadek cen skupu. Spadkowa tendencja cen jest również wynikiem prognoz wysokich zbiorów na świecie, w tym także w krajach UE. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 22-28.07.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie płacono średnio 792 zł/t, o 7 proc. mniej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 13 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 14 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 434 zł/t. Była ona o 23 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, o 30 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 45 proc. niższa niż w porównywalnym okresie 2012 r. Średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 677 zł/t, o 3 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 9 proc. niższym niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboże to było o 20 proc. tańsze.

Najmniej dynamiczny spadek w krajowym skupie wykazują ceny kukurydzy. W czwartym tygodniu lipca br. kukurydza w porównaniu z poprzednim tygodniem potaniała o 1 proc. Za ziarno to uzyskiwano 832 zł/t, o 3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 12 proc. mniej niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności