Ceny zbóż, notowania, aktualności

Obserwujemy stałe obniżki cen mięsa byków w kategorii do 2 lat

Obserwujemy stałe obniżki cen mięsa byków w kategorii do 2 lat

byk na pastwisku
123RF Zdjęcie Seryjne

Co ciekawe, patrząc na tendencje na rynku unijnym w okresie od początku roku do tygodnia 15-21.07.2013 ceny byków w kategorii do lat 2 w klasach jakości R2, R3 (w Euro) wyrażone w masie poubojowej ciepłej spadły o 8%, a w tym samym okresie spadek cen w kraju był o wiele głębszy i wyniósł ok. 15%. Takie zmiany w poziomie cen wydają się być spowodowane zmianami w wolumenie produkcji mięsa wołowego, oraz w rozwoju eksportu. W przypadku Polski czynnikiem wywołującym spadki cen wydaje się być zwiększona podaż mięsa na rynku.

Zgodnie z prognozami IERiG˙Z wolumen produkcji mięsa wołowego w 2013 r. w kraju powinien wzrosnąć´ o 3% do poziomu ok. 382 tys. ton. Takie wzrostowe tendencje potwierdzają dane Eurostatu za pierwsze cztery miesiące 2013 r., które wskazują na wzrost ubojów w relacji rocznej o 5,3% do poziomu 111 tys. ton. Należy przy tym zaznaczyć, że ok. 85-90% wolumenu produkcji jest przeznaczone na eksport, a dostępne informacje o wywozie w okresie I-IV 2013 r. mówią o wyhamowaniu dynamiki i widocznych spadkach (3,5% w relacji rocznej) dla mięsa ´świeżego lub chłodzonego, oraz o wzroście (o 20% w skali roku) wywozu mięsa mrożonego. Przy czym ta druga grupa jest mniej istotna pod względem wolumenu jak i wartości eksportu. W rezultacie w okresie I-IV 2013 r. wolumen eksportu utrzymał się na prawie identycznym poziomie co rok wcześniej, wzrost zaledwie o 0,14%. Wydaje się zatem, że powyższe czynniki podażowe miały duży wpływ na spadki cen byków do lat 2 na rynku.

Patrząc z kolei na rynek unijny, należy z jednej strony podkreślić obserwowany spadek wolumenu produkcji mięsa wołowego. Potwierdzają to dane o ubojach ogółem, które w okresie I-IV 2013 r. zmniejszyły się o 3,5% w relacji rocznej, do poziomu 2,38 mln ton. Z drugiej strony dane o ubojach młodego bydła mówią o wzroście o 5,1% w relacji rocznej. Z kolei mniej optymistyczne są informacje o wywozie nieprzetworzonego mięsa wołowego, gdzie w okresie I-IV 2013 r. odnotowano spadek o 6% (w skali roku). Porównując sytuację w Polsce i EU dane o rynku krajowym wskazują zatem na silniejsze bodźce podażowe oddziałujące w kierunku spadku cen. Bardzo ważnym czynnikiem mającym przełożenie na ceny byków do 2 lat w Polsce będzie miał rozwój eksportu w kolejnych miesiącach.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności