Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prognozy zbiorów zbóż w UE znów wyższe

Prognozy zbiorów zbóż w UE znów wyższe

zbiory zbóż na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

W odniesieniu do pszenicy, francuscy eksperci na dzień dzisiejszy oczekują produkcji na poziomie 133,4 mln t. Jest to wielkość o 6,3% (7,9 mln t) większa niż w poprzednim sezonie, kiedy wg szacunków zebrano 125,5 mln t. Większa produkcja wynika zarówno ze zwiększenia areału (o 1,0%) jak i oczekiwanych przeciętnych plonów (o 5,3%).

Największy bezwzględny wzrost produkcji pszenicy szacowany jest dla Hiszpanii (o 2,1 mln t), która w zeszłym roku zmagała się ze skutkami suszy, a w bieżącym roku cieszyła się wyjątkowo sprzyjającymi warunkami do wzrostu zbóż. Duży wzrost produkcji oczekiwany jest również w Rumunii i w Niemczech. W przypadku Polski prognozuje się, że produkcja będzie o blisko 0,6 mln t większa. Również Czesi, Węgrzy i Słowacy mogą liczyć na udane zbiory zbóż, które łączenie w tych trzech krajach będą o 2,1 mln t wyższe.

Jeśli te prognozy się sprawdzą, będzie to największy poziom zbiorów pszenicy od sezonu 2008/09, kiedy produkcja wyniosła 140,8 mln t. Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że w sezon 2013/14 unijny sektor wszedł z najniższymi zapasami pszenicy od sezonu 2007/08. Gdyby założyć, że zapasy na koniec sezonu mają urosnąć do przeciętnego poziomu z poprzednich pięciu sezonów, wówczas około 2,5 z 7,5 mln t zwiększonej produkcji powinno być przeznaczone na odbudowę zapasów.

W odniesieniu do produkcji ziarna kukurydzy, oczekuje się, że wyniesie ona 65,9 mln t, czyli o 15,1% więcej niż w sezonie 2012/13, kiedy wyniosła zaledwie 57,3 mln t. Większa produkcja wynikać będzie ze znacznie lepszego plonowania (+15,6%), gdyż areał uprawy będzie nawet nieznacznie niższy niż przed rokiem.

Największy bezwzględny przyrost produkcji oczekiwany jest w przypadku Rumunii (+3,4 mln t) i Węgier (+3,2 mln t), które to kraje w bieżącym sezonie uplasują się odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji (po Francji) pod względem produkcji ziarna kukurydzy.

Jeśli powyższe prognozy sprawdzą się, uzyskany poziom produkcji będzie największy od sezonu 2004/05. Jednak podobnie jak w przypadku pszenicy, zapasy kukurydzy są również na bardzo niskim poziomie, najniższym od sezonu 2003/04 i część zwiększonej produkcji prawdopodobnie zostanie przeznaczona na odbudowę zapasów.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności