Ceny zbóż, notowania, aktualności

Redukcja biopaliw w paliwach transportowych ograniczy uprawy rzepaku o połowę

Redukcja biopaliw w paliwach transportowych ograniczy uprawy rzepaku o połowę

kwiat rzepaku na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

W dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie sygnatariuszy Koalicji Na Rzecz Biopaliw współtworzonej przez organizacje reprezentujące krajowy łańcuch wytwórczy biokomponentów.

Członkowie Koalicji omówili i poddali po ocenę politykę aktualnie prowadzoną przez Unię Europejską wobec sektora biopaliwowego oraz jej wpływ na stan i możliwy dalszy rozwój branży w Polsce.

Członkowie Koalicji podnieśli pomijany często w dyskusjach aspekt nieuniknionych, poważnych zakłóceń w bilansie białka paszowego w skali Wspólnoty, jakie mogą nastąpić w związku z ograniczeniem produkcji biopaliw w UE.

- Propozycje Komisji zmierzające do redukcji udziału biodiesla w paliwach transportowych muszą nieuchronnie spowodować ograniczenie uprawy rzepaku nawet do 50%. Spowoduje to katastrofalny w skutkach efekt domina w całym rolnictwie europejskim w postaci zakłócenia istniejącej obecnie względnej równowagi agrotechnicznej i ekonomicznej w produkcji roślinnej i zwierzęcej - poinformowała Koalicja Na Rzecz Biopaliw.

- Następnym problemem, który wzbudziło zaniepokojenie członków Koalicji jest proponowane przez Komisję wielokrotne naliczanie biopaliw wytwarzanych z surowców odpadowych, w tym z olejów posmażalniczych (tzw. UCO od ang. used cooking oil) do przyjętych celów wskaźnikowych wobec braku skutecznych narzędzi zapobiegających oszustwom i nadużyciom - czytamy dalej.

W nawiązaniu do powyższego problemu, uczestnicy posiedzenia wypracowali i przyjęli stanowisko w sprawie mechanizmu podwójnego naliczania biopaliw z surowców odpadowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wykorzystywaniem oleju posmażalniczego jako surowca do produkcji estrów metylowych.

Źródło: BW, Portal Spożywczy

Powrót do aktualności