Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport drobiu wzrasta wolniej

Eksport drobiu wzrasta wolniej

elementy drobiowe w przetwórni
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak podaje MRiRW w pierwszych czterech miesiącach 2013 r. wywóz mięsa drobiowego wzrósł w relacji rocznej o 10% po poziomu 183,5 tys. ton. Największym odbiorcą mięsa pozostają Niemcy z 15% udziałem w ogólnym wolumenie eksportu. Przy czym w relacji rocznej wywóz mięsa drobiowego do tego kraju utrzymał się na stałym poziomie, ok. 27,7 tys. ton.

Co ciekawe, na drugim miejscu pod względem wolumenu eksportu uplasowały się Czechy, z 6-procentowym wzrostem wywozu w relacji rocznej po poziomu 18,4 tys. ton. Również wysoką dynamikę wzrostu wywozu odnotowano w przypadku Holandii (32% w skali roku), kraj ten w przeciągu czterech pierwszych miesięcy 2013 r. zaimportował ok. 15,6 tys. ton mięsa drobiowego z Polski, o 3,8 tys. t. więcej niż przed rokiem.

- Warto podkreślić, że pod względem struktury nadal ok. 80% mięsa jest przeznaczona na rynek Unii Europejskiej. Jednakże ten kierunek wywozu wykazuje mniejsze tempo wzrostu, ok. 10% w przeciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 r., niż w przypadku wywozu poza UE, ok. 29% wzrost w analizowanym okresie. Tutaj dominują dwa rynki: Hongkong i Benin z odpowiednio 4 i 3-procentowym udziałem w ogólnym wywozie mięsa drobiowego - oceniają analitycy Banku BGŻ.

W analizowanym okresie, patrząc na ogólne zmiany w wywozie, można również zauważyć spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu. Porównując z poprzednim rokiem, kiedy to wywóz mięsa drobiowego w pierwszych czterech miesiącach 2012 r. wzrósł o 16% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, w tym roku był to już wyłącznie 10-procentowy wzrost. Takie spowolnienie wpisuje się w obserwowane spowolnienie wzrostu produkcji mięsa w kraju.

Według prognoz IERiGŻ produkcja mięsa drobiowego z 12-procentowego wzrostu obserwowanego w 2012 r. w bieżącym roku wyhamuje do 8 procent. Można zatem stwierdzić, że mniejsza dynamika wzrostu eksportu wpisuje się w tą tendencję. Jednak nadal wywóz mięsa charakteryzuje się większym tempem wzrostu niż sama produkcja mięsa. Można zatem przypuszczać, że rozwój eksportu stanowi siłę napędową do wzrostu produkcji.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności