Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny pasz będą utrzymywać się na wysokim poziomie

Ceny pasz będą utrzymywać się na wysokim poziomie

worek wypełniony paszą
123RF Zdjęcie Seryjne

Produkcja pasz dla drobiu w UE-27 zwiększyła się w ubiegłym roku o 1,5%, ponieważ wzrosty w Niemczech i Polsce zrekompensowały spadki w kilku innych państwach członkowskich. Niemiecka produkcja pasz dla drobiu wzrosła o 6,3% do 6,18 mln ton, a w Polsce o 7,1% do 5,12 mln ton.

Więcej pasz niż przed rokiem wyprodukowano również w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii. W Hiszpanii natomiast wyprodukowano o 4,1% mniej pasz dla drobiu (4,26 mln ton), niższe wyniki zanotowały również Łotwa, Słowenia, Bułgaria i Węgry, głównie ze względu na spadek pogłowia kur nieśnych po wprowadzeniu zakazu stosowania tradycyjnych klatek.

Unijna produkcja pasz dla trzody chlewnej spadła w 2012 r. o 1,4%, m.in. w Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji, Słowenii i na Łotwie, co było głównie spowodowane wzrostem cen komponentów paszowych i spadkiem opłacalności produkcji wieprzowiny. Produkcja pasz dla bydła w UE wzrosła w ciągu roku o 2,4%. Na 2013 r.

FEFAC prognozuje stabilną produkcję pasz dla drobiu, dalszy spadek wytwarzania pasz dla trzody chlewnej (-1%) oraz nieznaczny wzrost (+1%) w przypadku pasz dla bydła. Przeciętne koszty komponentów paszowych pozostaną wysokie, a ogólny poziom unijnej produkcji pasz pozostanie prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. W 2013 roku popyt na produkty paszowe pozostaje wysoki, czego konsekwencją jest wysoki poziom cen.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności