Ceny zbóż, notowania, aktualności

KE optymistycznie prognozuje produkcje zbóż w UE

KE optymistycznie prognozuje produkcje zbóż w UE

zboże jęczmień na polu
123RF Zdjęcie Seryjne

Począwszy od połowy kwietnia łagodna pogoda spowodowała wzrost roślinności w większej części Europy Zachodniej i Środkowej, co zrównoważyło poprzednie opóźnienia rozpoczęcia wegetacji. Pod koniec maja i na początku czerwca wyjątkowo mokry okres doprowadził do zbytniego wysycenia gleb wodą i powodzi, głównie na terenie Niemiec, Czech, Austrii, Węgier i w mniejszym stopniu w Polsce.

Z kolei niedobory wody w okresie wiosennym odnotowano w Wielkiej Brytanii, północnej Francji, krajach Beneluksu, półwyspu Skandynawskiego, na Bałkanach oraz okolicach Morza Czarnego i wschodnich regionach śródziemnomorskich.

Jak podaje Komisja Europejska prognoza zbiorów zbóż w UE wskazuje na średni plon z ha wielkości 5,2 tony, co stanowi o około 5 proc. więcej niż w roku ubiegłym oraz przekracza średnią z 5 lat. średniej. Całkowita powierzchnia upraw w 2013 jest nieco wyższa (o 1,3 proc.) w porównaniu do roku 2012.

Prognoza dla poszczególnych upraw:

pszenica miękka: 5,5 t/ha (+2,1 proc.)

pszenica durum: 3,3 t/ha (+6,4 proc.)

jęczmień: 4,7 t/ha (+ 6,3 proc.)

kukurydza na ziarno: 7,1 t/ha (+16,3 proc.)

rzepak: 3,0 t/ha (-4,1 proc.)


Prognozowane zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2013 roku będą wyższe niż w roku ubiegłym. Niższe niż w 2012 roku plony zapowiadają się w przypadku Francji, największego producenta, natomiast wyższe w Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech.

Według prognozy KE, wielkość produkcji jęczmienia w tym roku również przekroczy wartość ubiegłoroczną, głównie przez doskonałe perspektywy zbiorów tego gatunku zbóż w Hiszpanii, Rumunii oraz Bułgarii. W Hiszpanii, która odpowiada za jedną czwartą produkcji jęczmienia jarego w UE, przewidywany jest o 40 proc. wyższy plon niż średnia z 5 lat.

Jak informuje KE wyższe będą także zbiory kukurydzy, jednak prognoza ta nie jest do końca pewna, ze względu na zbyt mokre warunki pogodowe, które opóźniły lub utrudniły siew kukurydzy w dwóch głównych regionach uprawy tego gatunku: Akwitanii (Francja) oraz Lombardii (Włochy).

Źródło: Portal Spożywczy za: farmer.pl

Powrót do aktualności