Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Rośnie eksport wieprzowiny, mimo malejącej produkcji

ARR: Rośnie eksport wieprzowiny, mimo malejącej produkcji

hodowca z tucznikami
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak podaje ARR, w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 r. polski eksport żywca, mięsa oraz tłuszczów i przetworów wieprzowych wyniósł 200 tys. ton, o 12 proc. więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W okresie styczeń - kwiecień 2013 r. polski import tych produktów osiągnął poziom 237 tys. ton, o 5 proc. wyższy od notowanego przed rokiem.

W strukturze asortymentowej importu tradycyjnie dominowało mięso surowe (79 proc. ogółu przywozu wieprzowiny), którego sprowadzono jednak o 1 proc. mniej niż przed rokiem. Przywóz trzody chlewnej wyniósł 45 tys. ton, tj. o 42 proc. więcej niż w okresie pierwszych czterech miesięcy 2012 r. (import trzody osiągnął poziom ponad 1,3 mln sztuk, o 36 proc. wyższy niż rok wcześniej).

Import netto do Polski asortymentu wieprzowego (37 tys. ton) był o 11 tys. ton mniejszy niż przed rokiem. Deficyt handlowy w ujęciu wartościowym wyniósł 99 mln EUR wobec 94 mln EUR rok wcześniej.

Przypomnijmy, że według szacunków Agencji Rynku Rolnego, krajowa produkcja żywca wieprzowego w całym 2013 r. będzie znacząco mniejsza niż w roku poprzednim. Powołując się na IERiGŻ-PIB ARR podała, że produkcja żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2013 r. była o 10 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 1.050 tys. ton. W drugiej połowie 2013 r. produkcja może być również o około 10 proc. mniejsza niż w porównywalnym okresie 2012 r. i może wynieść 950 tys. ton.

Eksperci Agencji przewidują, że w 2013 r. pod koniec lipca w Polsce może być o około 8 proc. mniej trzody chlewnej ogółem niż przed rokiem, a w końcu listopada - o około 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności