Ceny zbóż, notowania, aktualności

W UE najszybciej drożeje mięso drobiowe

W UE najszybciej drożeje mięso drobiowe

kurczaki
123RF Zdjęcie Seryjne

Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa zwiększyła się w maju br. w stosunku do kwietnia 2013 r. o 1,6 proc. W omawianym okresie średnia cena mięsa drobiowego w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie 197 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 229 USD/100 kg (około 176 EUR/100 kg).

W maju 2013 r. średnia cena mięsa drobiowego na rynku światowym wzrosła w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 10,7 proc., natomiast w stosunku do ceny sprzed miesiąca zwiększyła się o 1,5 proc.

W omawianym okresie cena wieprzowiny w Unii była o 12 proc. wyższa od ceny tego gatunku mięsa na rynku światowym. W maju br. średnia cena wieprzowiny na rynku Wspólnoty kształtowała się na poziomie 165 EUR/100 kg, tj. była o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Porównując poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że średnia cena tego gatunku mięsa w maju br. była o 3,2 proc. niższa niż w kwietniu.

W poprzednim miesiącu średnia cena wieprzowiny na rynku światowym wynosiła 193 EUR/100 kg (około 149 USD/100 kg), tj. była o 7,5 proc. wyższa niż przed rokiem oraz o 10,7 proc. wyższa niż w kwietniu 2013 r. W maju br. różnica w cenach wieprzowiny w Unii i na rynku światowym wynosiła 11 proc.

W maju br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 378 EUR/100 kg. Była ona o 17 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 420 USD/100 kg (około 323 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 0,9 proc., natomiast miesięcznym obniżyła się o 2,5 proc. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r zwyżkowała o 2,2 proc., natomiast m/m obniżyła się o 1,5 proc.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności