Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen

Na rynku wieprzowiny widać stopniowe odbicie cen

stado młodych świń
123RF Zdjęcie Seryjne

Według ostatnich danych MRiRW w okresie sześciu tygodni (13-19.05 - 17-23.06.2013) ceny wieprzowiny wzrosły o 11 proc., tj. o 0,58 zł/kg, do poziomu 5,66 zł/kg. Podobne tendencje można było zauważyć na rynku unijnym, gdzie ceny żywca wzrosły o 6 proc. do poziomu ok. 174,88 euro/100kg (17-23.06.2013 roku).

Według danych Komisji Europejskiej takie umacnianie się cen żywca miało miejsce w szczególności we Włoszech, Niemczech i w Hiszpanii. Obserwowane wzrosty cen są prawdopodobnie uwarunkowane ograniczoną podażą żywca na rynku, jak również czynnikami sezonowymi w II kwartale.

Ocenia się, że elementem wspierającym wzrost cen był również dynamiczny wzrost eksportu. Dane za pierwsze cztery miesiące 2013 r. wskazują na 17 proc. wzrost wywozu w relacji rocznej. Przy czym w tym okresie import mięsa nieznacznie zmalał o 0,7 proc., co miało przełożenie na poprawę salda wymiany handlowej. Jeśli dynamika wywozu utrzymała się na zbliżonym poziomie w maju i czerwcu miało to prawdopodobnie przełożenie na podwyżki cen na rynku krajowym.

W lipcu można oczekiwać kontynuacji wzrostu cen żywca, jednak podwyżki nie powinny być aż tak wysokie jak do tej pory. Czynnikiem oddziałującym w kierunku dalszego umacniania się cen byłby dynamiczny wzrost eksportu, mniejsza podaż mięsa na rynku - malejąca produkcja, jak również okres letni, który charakteryzuje się mniejszą wydajnością uboju (niższa średnia waga tuczników).

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności