Ceny zbóż, notowania, aktualności

Chorwacki sektor zbóż nie zrewolucjonizuje rynku UE

Chorwacki sektor zbóż nie zrewolucjonizuje rynku UE

kombajn na polu zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Dnia 1.07 Chorwacja została 28. państwem członkowskim UE. Chorwacja liczy 4,4 mln mieszkańców i zajmuje pod tym względem 21 miejsce w Unii tuż po Irlandii. Całkowita powierzchnia kraju to 56,6 tys. km2, czyli więcej niż powierzchnia Słowacji i mniej niż powierzchnia Łotwy. Wg danych Eurostatu łączna powierzchnia pod zasiewami zbóż w 2010 r. wynosiła 0,58 mln ha, co stanowi mniej więcej 1/13 tej powierzchni w Polsce.

Główne tereny produkcji zbóż leżą na nizinach na północy i północnym-wschodzie (Sławonia) kraju. Warunki klimatyczno-glebowe są tam podobne do tych występujących w południowych Węgrzech i w północnej Serbii, które to kraje znane są z dobrze rozwiniętej produkcji zbóż, szczególnie kukurydzy na ziarno.

Stosunkowo niewielka powierzchnia gruntów ornych powoduje, że Chorwacja nie jest znaczącym producentem zbóż. Według najnowszych prognoz zamieszczonych w raporcie "Strategie grains" w sezonie 2013/14 kraj ten wyprodukuje 1,09 mln t pszenicy, 1,89 mln t kukurydzy oraz 0,23 mln t jęczmienia. Produkcja ta będzie stanowiła odpowiednio zaledwie 0,8; 2,9 i 0,4% całkowitej prognozowanej produkcji w UE-28.

Według szacunków zawartych w "Strategie grains" w sezonie 2012/13 Chorwacja wyeksportowała do krajów UE-27 około 200 tys. t pszenicy i 37 tys. t kukurydzy. Zdecydowana większość eksportu skierowana była do Włoch (152 tys. t pszenicy i 22 tys. t kukurydzy).

Pod względem eksportu zbóż Chorwacja ma dobre położenie. Ma zapewniony dobry dostęp do morza i leży bardzo blisko głównych światowych importerów zbóż. Podstawowe tereny produkcji zbóż są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Dunaju, którym spławiane są duże ilości ziarna (zarówno w górę jak i w dół rzeki). Położona jest również bardzo blisko północnych Włoch, który to region sprowadza duże ilości zbóż paszowych.

Można przypuszczać, że od momentu wstąpienia Chorwacji do UE kraj ten zwiększy wymianę handlową zbożami i jego produktami z pozostałymi krajami ugrupowania. Być może wstąpienie do UE i objęcie chorwackiego rolnictwa wspólną polityką rolną oraz innymi uregulowaniami unijnymi spowoduje wzrost produkcji rolniczej, w tym również zbóż.

Mimo, że obecne rozszerzenie UE nie oznacza dużej zmiany dla unijnego rynku zbóż, być może z punktu widzenia poszczególnych firm lub rolników w naszym kraju stanowi pewne szanse, które warto dojrzeć i wykorzystać.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności