Ceny zbóż, notowania, aktualności

Analitycy podnoszą prognozę zbiorów pszenicy

Analitycy podnoszą prognozę zbiorów pszenicy

rolnik trzyma kłos zboża na tle pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Korekta została dokonana ze względu na spodziewane wyższe plony związane z poprawą warunków pogodowych w wielu częściach Unii, a zwłaszcza na Węgrzech, w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Republice Czech i Rumunii. Te oczekiwane wyższe zbiory w części krajów UE zrekompensują z nadwyżką przewidywane spadki w Polsce, a wynikające z wcześniejszego przeszacowania areału zasiewów pszenicy miękkiej.

Prognoza zbiorów jęczmienia w Unii została podniesiona do 56,1 mln ton, głównie w związku z oczekiwanym lepszym plonowaniem w Hiszpanii dzięki korzystnym warunkom pogodowym odnotowanym w kwietniu i maju br. Unijna produkcja jęczmienia browarnianego jest przewidywana na 11,6 mln ton wobec 12,2 mln ton rok wcześniej. Zbiory kukurydzy zostały nieznacznie obniżone do 66 mln ton. W dalszym ciągu oznacza to jednak 15% wzrost produkcji w porównaniu do 2012 r.

Największej korekty prognoz dokonano dla Włoch ze względu na opóźnienia zasiewów związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności