Ceny zbóż, notowania, aktualności

Polska pozostaje największym na świecie producentem pszenżyta

Polska pozostaje największym na świecie producentem pszenżyta

pszenżyto
123RF Zdjęcie Seryjne

W 2012 r. zbiory pszenżyta w naszym kraju były znacznie ograniczone ze względu na dużą skalę strat zimowych. Przez to powierzchnia, z której zebrano ziarno, była o 22% (blisko 280 tys. ha) niższa niż rok wcześniej i wyniosła 0,99 mln ha. Po raz pierwszy odkąd nasz kraj wstąpił do UE powierzchnia ta spadła poniżej 1 mln ha. Natomiast plony na poziomie 3,38 t/ha były zbliżone do średniej z poprzednich pięciu lat. Znacznie niższa powierzchnia i dosyć dobre plony dały w rezultacie łączną produkcję w wysokości 3,35 mln t, czyli o 21% mniejszą niż w 2011 r. i najmniejszą od 2006 r.

GUS szacuje powierzchnię upraw pszenżyta w bieżącym roku na około 1,10 mln t, czyli o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli powierzchnia zbiorów będzie zbliżona do powierzchni upraw szacowanej przez GUS na wiosnę, a plony będą zbliżone do przeciętnych z ostatnich pięciu lat, zbiory mogą wynieść pomiędzy 3,6 a 3,8 mln t. To o 7,5-13,5% więcej niż zebrano w roku 2012.

- Oczekiwany wzrost produkcji w roku 2013 na tle roku 2012 wydaje się dosyć duży. Jednak należy pamiętać, że rok 2012 był wyjątkowy. Jeśli spojrzymy na prognozowane zbiory w szerszej perspektywie, to widać w ostatnich kilku latach wyraźny trend spadkowy w powierzchni i zbiorów. Przeciętna powierzchnia zbiorów pszenżyta w latach 2005-11 wynosi blisko 1,3 mln ha, czyli o 18% więcej niż szacowana przez GUS powierzchnia w 2013 r. Areał przeznaczony pod produkcję pszenżyta rósł systematycznie od połowy lat 90-tych aż do 2009 r., kiedy osiągnął maksimum na poziomie 1,47 mln ha. Produkcja wyniosła wówczas aż 5,23 mln t. Od tego czasu powierzchnia i produkcja systematycznie spadają, a wzrost w bieżącym roku jest jedynie efektem statystycznym porównania z wyjątkowym rokiem 2012 - oceniają analitycy Banku BGŻ.

Mimo obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w produkcji pszenżyta Polska jest jej największym producentem na świecie. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się Niemcy i Francja, które w 2012 r. wyprodukowały po 2,3 mln t pszenżyta, a w bieżącym roku przy założeniu przeciętnych zbiorów mogą wyprodukować około 2,2-2,3 mln t. Według danych FAO za 2011 r. na kolejnych miejscach znajdowały się Białoruś z produkcją 1,3 mln t oraz Rosja i Chiny z produkcją około 0,5 mln t.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności