Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dłuższa zima bez wpływu na stan ozimin?

Dłuższa zima bez wpływu na stan ozimin?

stan ozimin- Potencjalne straty mrozowe mogły powstać w rejonach, w których pomimo niskich temperatur nie było pokrywy śnieżnej. Natomiast duże mrozy na obszarach zaśnieżonych nie powinny powodować strat w zasiewach, ponieważ warstwa śniegu stanowiła skuteczną izolację. Stosowane w kraju odmiany zbóż ozimych zazwyczaj dobrze znoszą niskie temperatury. Tak więc dopóki nie rozpocznie się wegetacja roślin, nie można stwierdzić w jakiej kondycji w nowy okres wegetacji wchodzą plantacje zbóż ozimych - ocenia resort.Eksperci MRiRW oceniają, że w najbliższym czasie dużo będzie zależało od warunków pogodowych, które będą decydowały o możliwości przystąpienia jak najszybciej do siewów.

- Tak więc pogoda w pierwszej dekadzie kwietnia ma bardzo duże znaczenie. Ważne będą też warunki pogodowe w dalszym okresie wegetacji, gdyż rośliny są w stanie zrekompensować opóźnione siewy. Dla przykładu, pomimo bardzo niekorzystnego początku roku 2012 (wymarznięcia, późne siewy zbóż jarych) zbiory zbóż były większe od średniej z ostatnich pięciu lat wynoszącej ponad 28 mln ton - uważają.

Według oceny ministerstwa rolnictwa, warunki atmosferyczne jesienią 2012 r. były korzystne dla wschodów i wzrostu zbóż ozimych, w wyniku czego weszły one w fazę zimowego spoczynku w dobrym stanie rozwoju i rozkrzewienia. Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2013 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od roku poprzedniego.

Według informacji GUS z grudnia 2012 r. pod zbiory w 2013 roku zasiano ponad 4,3 mln ha zbóż ozimych, tj. o blisko 157 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym, w tym pszenicy ozimej ponad 1,8 mln ha (o 0,1 mln ha mniej niż pod zbiór 2012 r.).

Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 775,7 tys. ha wobec 796 tys. ha szacowanych przez GUS w grudniu 2011 roku pod zbiory 2012.

- Na dzień dzisiejszy trudno jest w pełni ocenić stan przezimowania ozimin. Potencjalne straty mrozowe mogły powstać w rejonach, w których pomimo niskich temperatur nie było pokrywy śnieżnej. Natomiast duże mrozy na obszarach zaśnieżonych nie powinny powodować strat w zasiewach, ponieważ warstwa śniegu stanowiła skuteczną izolację - oceniaja eksperci ministerstwa rolnictwa.

- Stosowane w kraju odmiany zbóż ozimych zazwyczaj dobrze znoszą niskie temperatury. Tak więc dopóki nie rozpocznie się wegetacja roślin, nie można stwierdzić w jakiej kondycji w nowy okres wegetacji wchodzą plantacje zbóż ozimych - dodają.

W przypadku zbóż jarych z uwagi na długo zalegającą okrywę śnieżną termin siewów ulegnie znacznemu opóźnieniu. Według Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin pszenica jara w zależności od regionu kraju powinna byś wysiewana w terminie, w zależności od regionu, od 15 marca do 10 kwietnia, a dopiuszczalny opóźniony termin wynosi 5-20 kwietnia.

Dane dotyczące przezimowania zbóż ozimych opublikowane będą przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec kwietnia. Według IUNG - PIB w Puławach nie ma zagrożeń w przezimowaniu upraw.

- Na większości obszaru kraju za dwa dni, przy obecnych temperaturach pokrywa śnieżna zginie całkowicie. Na podstawie tego co już zostało odkryte można stwierdzić, że stan ozimin jest bardzo dobry. Mogą być niewielkie problemy na obszarze Polski Północno-Wschodniej gdzie pokrywa śnieżna jest grubsza i mogą wystąpić wyprzenia jeśli temperatury szybko wzrosną  - podsumowuja eksperci MRiRW.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności