Ceny zbóż, notowania, aktualności

W lutym i marcu zboża taniały

W lutym i marcu zboża taniały

zbożeWedług danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pszenica konsumpcyjna była rekordowo droga w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy średnio w kraju kosztowała 1051 zł/t. Od tego czasu przez cały luty i marzec cena stopniowo się obniżała i w ostatnim tygodniu marca wyniosła przeciętnie 1000 zł/t. Oznacza to spadek o 4,9 proc. W tym samym czasie pszenica zakupywana przez zakłady paszowe taniała nieco szybciej i spadła z poziomu 1028 zł/t do 964 zł/t, czyli o 6,3 proc. W przypadku pszenicy podobne ceny jak w końcówce marca, notowano ostatnio w listopadzie ubiegłego roku.

W okresie od ostatniego tygodnia stycznia do ostatniego tygodnia marca kukurydza potaniała dokładnie w takim samym stopniu (6,3 proc.) jak pszenica paszowa. Cena spadła z 931 do 873 zł/t. Ostatnio niższe ceny notowano w ostatnim tygodniu października ub.r. W tym samym czasie jęczmień paszowy taniał jeszcze szybciej, bo łącznie o 7,4 proc., a przeciętna cena obniżyła się z 887 do 821 zł/t, czyli poziomu nienotowanego od początku października 2012 r.

 

Obserwowane w ostatnim tygodniu marca relacje cen poszczególnych gatunków zbóż pokazują, że pszenica jest relatywnie droga, a jęczmień i kukurydza relatywnie tanie. Od ponad pięciu miesięcy pszenica paszowa jest o 10-13 proc. droższa niż kukurydza, podczas gdy przeciętnie w latach 2005-12 to kukurydza była o 5 proc. droższa niż pszenica.

Podobnie wyglądają relacje cen pszenicy do jęczmienia, choć tutaj, jeśli porównamy sytuację obecną z normalną, różnica nie jest tak duża. W ostatnich pięciu miesiącach pszenica paszowa była przeciętnie o 16 proc. droższa niż jęczmień paszowy, podczas gdy przeciętnie w latach 2005-12 była o 10 proc. droższa.

Ciekawie wygląda również porównanie obecnych cen zbóż z notowanymi przed rokiem. Okazuje się, że w ostatnim tygodniu marca, po raz pierwszy od początku bieżącego sezonu jęczmień paszowy był tańszy niż rok wcześniej. Drugi tydzień z rzędu tańsze niż przed rokiem było również żyto paszowe. Z kolei kukurydza wciąż była droższa lecz przewaga cen tegorocznych nad zeszłorocznymi szybko topnieje. O ile pod koniec lutego ceny były o 20 proc. wyższe niż przed rokiem, to na koniec marca już tylko o 9 proc. Nadal stosunkowo mocno trzyma się pszenica - konsumpcyjna jest o 17 proc., a paszowa o 19 proc. droższa r/r. Wyraźne obniżenie dynamiki rocznej cen wiąże się zarówno z obserwowanymi ostatnio spadkami, jak i jednocześnie notowanymi dokładnie rok temu wyraźnymi wzrostami cen (po informacjach o dużych stratach zimowych).

"(...) w 2013 r. ceny detaliczne drobiu wykazują mniejszą dynamikę wzrostu niż pozostałe gatunki mięsa. (...) W związku z tym przewiduje się, że w 2013 r. utrzyma się tendencja do zastępowania mięsa czerwonego tańszym mięsem drobiowym. Jednak mniejszy popyt na żywność wynikający z trudnych warunków ekonomicznych spowoduje, że wzrost konsumpcji drobiu będzie mniejszy niż w 2012 r. Według oceny IERiGŻ w 2013 r. spożycie drobiu wyniesie 27 kg na mieszkańca" - napisano.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności