Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Ceny wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu nie będą spadać

ARR: Ceny wieprzowiny, wołowiny oraz drobiu nie będą spadać

mięso w kawałku- Zgodnie z prognozą Zespołu Ekspertów przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w okresie objętym prognozą będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznych miesiącach 2012 r. - napisano w prognozie.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg żywca wieprzowiny kosztować będzie 5,40-5,70 zł, zaś we wrześniu nastąpi wzrost cen do 5,60-6,00 zł/kg.

- IERiGŻ szacuje, że z powodu wysokich cen mięsa wieprzowego jego konsumpcja w 2012 r. mogła ukształtować się na poziomie ok. 40 kg na mieszkańca wobec 42,5 kg na mieszkańca w 2011 r. (...). W związku z brakiem perspektyw na znaczący spadek cen detalicznych wieprzowiny w 2013 r. przewiduje się, że spożycie tego mięsa ulegnie zmniejszeniu do 39 kg na mieszkańca - dodano w prognozie.

Podano także komentarz ws. cen wołowiny. - Największy wpływ na wysokość krajowych cen skupu żywca wołowego w prognozowanym okresie będą miały ceny wołowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro, gdyż około 80 proc. wołowiny produkowanej w Polsce jest kierowane na eksport przede wszystkim do państw UE. Przewidywany dalszy spadek unijnej produkcji wołowiny w 2013 r., rosnący popyt na to mięso (m.in. ze strony Bliskiego Wschodu i innych państw azjatyckich) oraz w efekcie wysokie światowe ceny wołowiny prawdopodobnie spowodują, że unijne ceny bydła utrzymają się na wysokim poziomie - napisano.

- Wysokie ceny w UE będą sprzyjały utrzymywaniu się wysokich cen wołowiny również w Polsce, choć mogą być one nieco niższe niż przed rokiem - dodano.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg bydła kosztować będzie 6,00-6,30 zł, zaś we wrześniu 6,00-6,50 zł/kg.

- Od kilku lat w Polsce maleje konsumpcja wołowiny, głównie w następstwie wysokich cen. (...) W związku z wysokimi cenami mięsa wołowego, w 2013 r. konsumpcja wołowiny w Polsce najprawdopodobniej utrzyma się na bardzo niskim poziomie - napisano.

ARR opublikowała także prognozy dotyczące rynku drobiu. - Ocenia się, że pomimo przewidywanego wzrostu popytu na mięso kurcząt, w drugim i trzecim kwartale 2013 r. ceny skupu kurcząt nie będą rosły tak dynamicznie, jak w dwóch poprzednich latach. Do osłabienia tempa wzrostu cen przyczyni się spodziewane ograniczenie wzrostu eksportu. Ceny mięsa kurcząt będą wysokie, ale nadal konkurencyjne w stosunku do innych gatunków mięsa - napisano w prognozie.

Eksperci ARR przewidują, że w czerwcu kg kurcząt kosztować będzie 3,80-4,00 zł, zaś we wrześniu 3,80-4,10 zł/kg.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności