Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tanieje pszenica i żyto

Tanieje pszenica i żyto

pszenica na poluZa żyto konsumpcyjne, podobnie jak w poprzednich dwóch tygodniach, przeciętnie płacono 700 zł/t. Jednocześnie ziarno to było o 4 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 21 proc. tańsze niż przed rokiem. Dalszemu obniżeniu uległa średnia cena jęczmienia paszowego. Wyniosła ona 821 zł/t, o 0,2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena tego zboża była zbliżona do notowanej w porównywalnym okresie 2012 r.

Przeciętna cena skupu kukurydzy, po miesięcznym spadku, w końcu marca 2013 r. wzrosła do 873 zł/t. Była ona o 0,8 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, ale o 4 proc. niższa niż przed miesiącem. Jednocześnie kukurydza była o 9 proc. droższa niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności