Ceny zbóż, notowania, aktualności

Brakuje niezależnej poubojowej klasyfikacji tusz

Brakuje niezależnej poubojowej klasyfikacji tusz

tuszeWedług ekspertów, rolnicy są pozostawieni sami sobie wobec kupującego od nich towar, czyli zakładów mięsnych. Ciągle brakuje niezależnej komisji, która weryfikowałaby wycenę tusz, ich mięsność i przypisaną do tego cenę.

- Potrzebne jest wprowadzenie krajowej, niezależnej od przemysłu mięsnego służby klasyfikacji poubojowej tusz oraz ujednoliconych, uczciwych rozliczeń wyceny tusz wykonywanej w oparciu o tą klasyfikację - mówił dr Marian Kapłon.

Z tą opinią zgodził się również Jan Krzysztof Ardanowski. - Niezbędne jest stworzenie niezależnego od firm system oceny poubojowej półtusz, który powinien być oddzielnie kontrolowany - powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa.

Nadzór nad właściwą klasyfikacją tusz przeprowadzaną w zakładach mięsnych sprawuje IJHARS. Dlatego przypominamy tutaj wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 r., w ubojniach przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W 2012 r. przeprowadzono ogółem 1.977 wizyt kontrolnych w zakładach prowadzących ubój trzody chlewnej, tj. o 36 więcej niż w 2011 r. (tj. o 1,8 proc.).

W trakcie wizyt kontrolnych sprawdzono poprawność klasyfikacji przeprowadzonej przez 393 rzeczoznawców (tj. 68,3 proc. wszystkich uprawnionych do klasyfikacji tusz wieprzowych) na podstawie 73,2 tys. szt. tusz wieprzowych.

Ubój trzody chlewnej w 2012 r. wyniósł 19,4 mln. szt., w tym w zakładach ubojowych objętych nadzorem IJHARS 18,0 mln. szt. trzody chlewnej, co stanowiło 92,8 proc. uboju całkowitego dokonanego w zakładach na terenie kraju.

Klasy jakości handlowej nadano 17,1 mln. szt. tusz wieprzowych, tj. 95,4 proc. wszystkich tusz wieprzowych uzyskanych z uboju trzody chlewnej w zakładach nadzorowanych, czyli o 2,1 punktu procentowego więcej niż w 2011 r.

Liczba tusz wieprzowych skontrolowanych podczas wizyt kontrolnych w 2012 r. wynosiła 73,2 tys. szt. i zmniejszyła się w porównaniu do 2011 r. o 15,0 proc. Średnia liczba tusz poddanych kontroli podczas jednej wizyty kontrolnej wynosiła 37,0 szt. i była o 7,3 szt. (tj. 16,5 proc.) niższa od średniej z 2011 r.

W wyniku kontroli ustalono:

  • choirometry posiadały 243 zakłady, tj. 92,4 proc. kontrolowanych,
  • uprawnionych rzeczoznawców zatrudniało 260 zakładów, tj. 98,9 proc. kontrolowanych,
  • klasyfikacji tusz wieprzowych (pomimo podlegania takiemu obowiązkowi) nie podjęły 3 zakłady ubojowe, tj. 1,1 proc. kontrolowanych,
  • nieprawidłowe dokumentowanie czynności ustalania klas jakości tusz wieprzowych  stwierdzono w 5 zakładach ubojowych, tj. w 1,9 proc. kontrolowanych,
  • nieprawidłowy czas przechowywania dokumentacji z klasyfikacji tusz wieprzowych (tj. krótszy niż wymagane cztery tygodnie) stwierdzono w 2 zakładach, tj. 0,8 proc.  kontrolowanych,
  • nieprawidłowy pomiar mięsności wykonano w przypadku 5,2 tys. szt. tusz, tj. 7,1 proc. skontrolowanych,
  • klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadzały osoby bez aktualnych uprawnień rzeczoznawcy w 7 zakładach, tj. 2,7proc. kontrolowanych,
  • nieprawidłowe znakowanie klasą jakości handlowej dotyczyło 1,0 tys. szt. tusz wieprzowych, tj. 1,4 proc. kontrolowanych,
  • nieprawidłowa obróbka lub prezentacja dotyczyła 0,9 tys. szt. tusz wieprzowych, tj. 1,2 proc.  kontrolowanych,
  • informacje o wynikach klasyfikacji wystawiane dostawcom żywca rzeźnego, były zgodne z dokumentacją zakładową we wszystkich ubojniach.

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności