Ceny zbóż, notowania, aktualności

Resort rolnictwa pracuje nad programem odbudowy trzody. Są pierwsze wnioski zespołu ekspertów

Resort rolnictwa pracuje nad programem odbudowy trzody. Są pierwsze wnioski zespołu ekspertów

trzoda chlewnaRaport zespołu ekspertów w sprawie odbudowy stada trzody chlewnej w Polsce, opracowany na zlecenie resortu rolnictwa przedstawiła w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. Jak mówiła, zespół składający się z 15 ekspertów został powołany w marcu 2012 r. W skład jego weszli przedstawiciele: hodowców trzody, firm przetwórczych, izb rolniczych i instytutów naukowych oraz resortu rolnictwa. Zespół zakończył pracę w lutym br.

Eksperci wskazali, że na efektywność produkcji wyraźny wpływ ma jej koncentracja, jak i integracja dostawców żywca i zakładów mięsnych. Dzięki koncentracji produkcji, jak ma miejsce m.in. w Danii, Holandii czy w Niemczech, producenci są w stanie produkować duże partie żywca o wyrównanych parametrach, a w efekcie negocjować jak najkorzystniejsze kontrakty - tłumaczyła wiceminister. Dodała, że zdaniem zespołu na opłacalność produkcji wpłynie rozwój spółdzielczości i grup producenckich.

Z przeprowadzonej przez zespół ekspertów analizy sytuacji w sektorze produkcji żywca wieprzowego wynika, że ewentualne wsparcie powinno objąć utrzymanie loch, produkcję prosiąt oraz przekazywanie fachowej wiedzy nt. hodowli trzody.

"Rynek oczekuje świń szybko rosnących i późno dojrzewających o mięsności 56-58 proc. w wyrównanych partiach handlowych, których wielkość wynosi około 200 sztuk" - stwierdziła Szalczyk. W związku z tym w zależności od systemu produkcji stado powinno wynosić od 150 do 450 loch.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej produkcja trzody jest opłacalna w gospodarstwach utrzymujących co najmniej 400 sztuk loch. Jednak w polskich realiach dla zwiększenie skali produkcji w początkowym okresie potrzebne będzie wsparcie również gospodarstw mniejszych, dlatego proponuje się wsparcie gospodarstw, w których będzie co najmniej 150 sztuk loch - zaznaczyła wiceminister.

"Taka koncentracja produkcji jest możliwa do osiągnięcia, jeżeli odbiorcami pomocy będą głównie grupy producenckie, spółdzielnie rolno-produkcyjne lub spółki utworzone specjalnie w celu wspólnej produkcji świń" - powiedziała Szalczyk, przedstawiając raport zespołu ekspertów.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności