Ceny zbóż, notowania, aktualności

Widać stopniowe odbicie cen trzody chlewnej

Widać stopniowe odbicie cen trzody chlewnej

Rosną ceny trzody chlewnejJest to już ósmy z rzędu tydzień wzrostów cen trzody chlewnej. Wpisuje się to w sezonowy wzrost obserwowany zazwyczaj w analizowanym okresie w ciągu ostatnich siedmiu lat (2006-2012 r.), kiedy to ceny przyrastały o podobną wartość jak w 2013 r., średnio o 0,31 zł/kg.

Warto również zauważyć, że obecne zmiany cen żywca w kraju wykazują silniejszą tendencję wzrostową, niż średnio w UE, gdzie średnia cena referencyjna (dla klas E i S) wzrosła o 1,8%, a ceny w kraju wyrażone w euro o 5,3%. W przypadku głównych eksporterów mięsa wieprzowego do Polski, tj. Holandii i Niemiec, ceny wzrosły odpowiednio o 3,5% i 1,8% od ostatniego tygodnia stycznia do przedostatniego tygodnia marca 2013 roku.

Przy czym ceny w Danii spadły w analizowanym okresie o 2,9%. Należy dodać, że w przedostatnim tygodniu marca ceny zakupu żywca utrzymywały się na poziomie bardzo zbliżonym do przeciętnej ceny w UE, będąc jedynie o 2 EUR/100 kg, 1,2%, niższe.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej | Fotografia: kadmy / 123RF Zdjęcie Seryjne

Powrót do aktualności