Ceny skupu zbóż wykazują powolną tendencję wzrostową

Od początku 2013 r. ceny skupu zbóż wykazują powolną tendencję wzrostową. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01-03.02.2013 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 1.051 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,1 proc.) wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była to cena nieco wyższa (o 0,4 proc.) niż przed miesiącem i o 28 proc. wyższa rok wcześniej.

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 759 zł/t, tj. o 0,6 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 4 proc. więcej niż przed miesiącem. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. zboże to było jednak o 14 proc. tańsze.

Cena jęczmienia paszowego średnio w kraju wynosiła 887 zł/t, tj. o 0,8 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 2 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i o 13 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 931 zł/t i była o 0,6 proc. wyższa w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było o 1 proc. droższe niż przed miesiącem i o 20 proc. droższe niż rok wcześniej.

Na przełomie stycznia i lutego br. wzrosły ceny skupu głównych gatunków żywca. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 28.01-03.02.2013 r. żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,08 zł/kg, o 0,8 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3 proc. taniej niż miesiąc wcześniej i także o 3 proc. taniej niż przed rokiem.

W ostatnim tygodniu stycznia 2013 r. przeciętna cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,56 zł/kg wobec 6,50 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec wołowy był o 3 proc. droższy niż przed miesiącem, ale o 1 proc. tańszy niż w analogicznym okresie 2012 r.

Zgodnie z informacjami ZSRIR w dniach 28.01-03.02.2013 r. krajowe zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 3,69 zł/kg, nieznacznie (o 0,3 proc.) drożej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie przeciętna cena skupu kurcząt była o 1 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 2 proc. wyższa niż rok wcześniej. Za indyki płacono 5,52 zł/kg, o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem i o 1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP