Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Dożała pszenica, taniała wieprzowina

ARR: Dożała pszenica, taniała wieprzowina

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie w kraju płacono 1.050 zł/t, o 0,6 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej, ale o 29 proc. wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 755 zł/t, tj. o 1,4 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 8 proc. wyższym niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 12 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Jęczmień paszowy, tak jak tydzień wcześniej, skupowano przeciętnie po 880 zł/t. Było to jednak o 1 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie ziarno to było o 13 proc. droższe niż w porównywalnym okresie 2012 r.

Przeciętna cena skupu kukurydzy wzrosła do 926 zł/t, tj. o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ziarno to było nieznacznie (o 0,2 proc.) droższe niż przed miesiącem i o 21 proc. droższe niż rok wcześniej.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21-27.01.2013 r. za żywiec wieprzowy uzyskiwano średnio 5,04 zł/kg, o 0,3 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o 4 proc. mniej niż przed miesiącem. Cena ta była zbliżona do notowanej przed rokiem.

Za żywiec wołowy dostawcy otrzymywali przeciętnie 6,50 zł/kg, o około 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej i niż miesiąc wcześniej. Cena tego żywca była jednak o 3 proc. niższa niż przed rokiem.

W analizowanym tygodniu ceny skupu kurcząt brojlerów w Polsce uległy obniżeniu do 3,68 zł/kg. Cena ta była o 0,8 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o niecały 1 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Cena skupu indyków wyniosła średnio 5,49 zł/kg i była o 0,3 proc. wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu. Jednocześnie indyki były o 1 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej i o 2 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności