Ceny zbóż, notowania, aktualności

Spadek eksportu wieprzowiny z UE

Spadek eksportu wieprzowiny z UE

W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miały podroby i tłuszcze (45 proc.) oraz mrożona wieprzowina (40 proc.), których sprzedano odpowiednio o 4 proc. i 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Znacznie niższe (-44 proc.) niż w tym samym okresie 2011 r. były również wysyłki żywca trzody chlewnej, z uwagi na obniżenie pogłowia tych zwierząt w UE. Wzrosły natomiast dostawy świeżego mięsa (+29 proc.) oraz kiełbas i przetworów (+3 proc.). Najwięcej produktów z sektora wieprzowiny sprzedały na rynki trzecie tradycyjnie Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska, Francja i Holandia.

Dynamika wzrostu wywozu z Polski należała do największych w całej UE (+20 proc. do ok. 290 tys. ton), a w strukturze sprzedaży dominowało mięso mrożone (45 proc.) oraz słonina (18 proc.).

Głównym odbiorcą unijnej wieprzowiny w omawianym okresie br. pozostała Rosja, do której dostawy obniżyły się jednak w ciągu roku o 11 proc. do 700 tys. ton, stanowiąc niemal jedną czwartą całkowitego wywozu. Drugim rynkiem zbytu stały się Chiny, gdzie w ciągu roku sprzedaż wzrosła prawie o połowę do 536 tys. ton. Wyższe były również dostawy na Ukrainę (+45 proc. do 151 tys. ton) i Białoruś (+16 proc. do 113 tys. ton). Hongkong zakupił natomiast prawie o jedną trzecią mniej unijnej wieprzowiny niż przed rokiem - 353 tys. ton.

Zmniejszył się również wywóz do Japonii (-1 proc. do 210 tys. ton) i Korei Płd. (-29 proc. do 128 tys. ton). W ciągu jedenastu miesięcy ubiegłego roku państwa UE zakupiły w krajach trzecich 32,5 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) - o 8 proc. mniej niż przed rokiem. W strukturze towarowej zakupów dominowały podroby i tłuszcze (58 proc.) oraz mięso mrożone (29 proc.). Największymi dostawcami wieprzowiny do UE w omawianym okresie były Szwajcaria i Chile.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności